Mr. van de week: Dewi Hamwijk

Delen:

Dewi Hamwijk

Fotograaf: Robert Land

Mr. van de week is Dewi Hamwijk. Hamwijk is advocaat bij Allen & Overy in Amsterdam. Voor een cliënt begeleidt zij de Surinaamse wetgever bij het ontwerp en de implementatie van de Wet Zekerheidsrechten op Roerende Zaken. In mei 2014 is Hamwijk aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het gebied van zekerheidsrechten.

U helpt de Surinaamse wetgever momenteel bij het ontwerpen van wetgeving op het gebied van zekerheidsrechten. Dat klinkt als een niet-alledaagse klus! Hoe verloopt zo’n traject?

Dat klopt, dat telefoontje kwam voor mij als een totale verrassing. “Met wie spreek ik?” Compete Caribbean is een project dat nauw samenhangt met en wordt gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB). Door het verlenen van technische en financiële ondersteuning aan ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, wil IDB eraan bijdragen de armoede en ongelijkheid in deze regio te bestrijden. Een belangrijk onderdeel van deze ondersteuning bestaat uit technisch-juridische begeleiding. Zo ook bij het Compete Caribbean project: door de juridische infrastructuur op het gebied van zekerheden te moderniseren wil men duurzame economische groei in deze landen bevorderen en daarmee de zojuist genoemde doelen bereiken. In mijn proefschrift dat ik vorig jaar aan de UvA verdedigd heb, bespreek ik hoe je moderne zekerheidsrechtwetgeving het beste vormgeeft, opdat deze zo effectief en efficiënt mogelijk is voor de degenen die van deze wetgeving gebruikmaken (kortgezegd: banken en bedrijven). De opdrachtgevers zochten iemand die hierin gespecialiseerd is, maar bij voorkeur ook iemand die Surinaams recht begrijpt. Omdat in Suriname het oud-Nederlandse Burgerlijk Wetboek van kracht is, kon dat ook een Nederlands jurist zijn. Toen ze erachter kwamen dat ik Nederlands was, dachten ze: laten we deze mevrouw maar eens gaan bellen.

De achtergrond van het project is dus het creëren van duurzame economische groei in Suriname. Hoe gaat dergelijke wetgeving hieraan bijdragen?

Zeker in landen in ontwikkeling, zoals Suriname, is het van groot belang dat kleine ondernemers zelfstandig worden en voor hun bestaan niet afhankelijk zijn van de overheid. Het probleem is echter dat de huidige Surinaamse regelgeving zodanig is ingericht dat het eigenlijk vooral de (rijke) ondernemers zijn met onroerend goed in hun bezit, die leningen kunnen aantrekken. Dit komt omdat bijna uitsluitend onroerend goed door banken wordt geaccepteerd als onderpand voor een lening. Kleine, minder vermogende ondernemers krijgen zo niet de kans om een bedrijf op te bouwen. De nieuwe Wet Zekerheidsrechten op Roerende Zaken moet hier verandering in brengen. Ook heeft deze wet tot doel te voorkomen dat ondernemers fraude plegen bij het aantrekken van een lening. De gedachte is dat de lokale Surinaamse bevolking op lange termijn beter wordt door het aannemen van deze wet.

U mag zich inmiddels zekerheidsrechten-expert noemen. Wat vindt u zo mooi aan deze materie?

Het mooie aan het zekerhedenrecht is dat het logisch is: je wint de wedstrijd met logisch verstand, niet met goede interpretaties of mooie praatjes.

Moest u eraan wennen om na een solitaire periode van promoveren ineens dagelijks onder collega’s en cliënten te zijn?

Promoveren is mijns inziens niet zozeer eenzaam, maar het is natuurlijk wel een geïsoleerd proces: als je je zo lang in één onderwerp verdiept, kun je het je niet veroorloven om je door andere dingen te laten afleiden of inspireren. Dus dat betekent: braaf in dat hokje blijven zitten totdat het af is. ‘Onder de mensen’ komen, was daarom eerder ademhalen dan wennen. Zo’n collega die maar in de deurpost blijft praten terwijl je eigenlijk weer aan het werk moet; dat was ik.

Wat of wie is in uw loopbaan uw inspiratiebron?

Mensen die zichzelf regelmatig de vraag stellen of wat ze doen zinvol is of ergens aan bijdraagt, en er ook daadwerkelijk gevolgen aan durven te verbinden als het antwoord hierop ontkennend is; sociale druk en bestaande conventies ten spijt. Het inspireert me nog meer wanneer mensen dit al durven nog voordat ze zichzelf bewezen hebben en/of hun schaapjes op het droge hebben. Zij maken het verschil.

Wat las u voor het laatst?

Het Surinaamse Burgerlijk Wetboek, maar nu wil je vast een leuk antwoord. Als dat van alles kan zijn, vrees ik een modeblaadje in de trein vanmorgen. Ik ben eerlijk als ik zeg dat ik gefascineerd ben door de Carices, Linda’s en Yolanthe’s van deze wereld. Daarmee doel ik op vrouwen die overduidelijk aan zich laten sleutelen, en als hen ernaar gevraagd wordt schaamteloos aanvoeren “dat ze niet anders kunnen”, terwijl ze natuurlijk wel beter weten, maar gewoon niet anders durven. Juist van intelligente vrouwen die hun sporen al hebben verdiend, voortdurend op tv zijn, en waar mensen tegenop kijken, vind ik dat tenenkrommend. Zij maken het verschil juist niet, terwijl die kans hen in de schoot ligt.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Jon Stewart; iemand die kritisch en grappig tegelijk is, en zijn nek (wel) uitsteekt om de publieke opinie te beïnvloeden. Vier muren, een glaasje water en brood: moeiteloos.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven