Mr. van de week: Fred Hammerstein

Delen:

Fred Hammerstein

foto: Marco Vellinga

Mr. van de week is Fred Hammerstein. Hij is met ingang van 1 februari benoemd tot hoogleraar Geschilbeslechting op de CPO-Wisselleerstoel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hammerstein zal onderzoek doen en onderwijs geven op het gebied van het beslechten van geschillen, al dan niet door de rechter. Verder is hij raadsheer in buitengewone dienst in de Hoge Raad en tevens staatsraad in buitengewone dienst.

Er wordt wel beweerd dat mediation als verplichte stap vóór de start van een gerechtelijke procedure de druk op de rechtspraak kan verlagen. Wat is uw mening hierover?

Mediation kan in een aantal gevallen een goede vorm van geschiloplossing zijn, maar geen echt soulaas bieden voor de druk op de rechtspraak.

U bent al ruim 30 jaar rechter. Wat is de belangrijkste les die u als rechter heeft geleerd en die u zult overbrengen aan uw studenten?

De rechter moet vooral goed luisteren naar betrokkenen en aan hen het gevoel geven dat zij werkelijk gehoord zijn.

Hoe kijkt u aan tegen het rumoer rondom de benoemingen van de leden van de Hoge Raad?

Rond benoemingen mag nooit rumoer ontstaan. Ik betreur dat het wel is gebeurd.

Sommige commentatoren vinden dat de Hoge Raad te weinig ruggegraat heeft getoond in de zaak Aben. Wat vindt u?

Het past mij niet op deze vraag een antwoord te geven Ik weet niet wat zich precies heeft afgespeeld. Het gaat hier om vertrouwelijk beraad. Ik ken mr. Aben als een bij uitstek integere en deskundige collega.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn rolmodel is mr. Erik Ras, die in de vorige eeuw president van de Hoge Raad was. Ik heb een kleine biografie over hem geschreven in de bundel 200 jaar rechtspraak die verschenen is in 2011. Hij was een moedige en wijze rechter die goed kon luisteren.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 1:81 BW, omdat het zo’n aandoenlijke niet afdwingbare bepaling is.

Welk wetsartikel het slechtst?

Er is keuze genoeg, maar ik wil het daarbij laten.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Ik heb vrijwel altijd met veel plezier gewerkt, maar ik vond en vind als civilist het werk bij de Hoge Raad het boeiendst.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtsorde.nl

Welk boek las u het laatst?

Het boek van Corjo Jansen, De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met niemand, want ik ben tegen het plaatsen van meer mensen op een cel.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven