Mr. van de week: Ilona Crommentuijn

Delen:

Ilona CrommentuijnMr. van de week is Ilona Crommentuijn, corporate legal counsel bij de Schiphol Group. Eind deze week spreekt zij tijdens de Worldwide Airports Law Conference in Amsterdam die zij in haar hoedanigheid van bestuurslid van de Worldwide Airports Lawyers Association mede organiseert. Centraal tijdens deze conferentie staat de vraag ‘Airports in a changing aviation world: how to regulate?’.

Wat is het belang van deze wereldwijde conferentie?

Airport Law verdient meer aandacht dan het nu krijgt. Wereldwijd werken er duizenden juristen dagelijks bij en voor luchthavens aan juridische dossiers die specifiek betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken en de strategie van luchthavens. Een specialisatie binnen het luchtrecht, maar tegelijkertijd ook veel breder dan het luchtrecht omdat Airport Law nagenoeg alle denkbare rechtsgebieden omvat. Teneinde kennis, best practices en ervaringen uit te wisselen, komen 131 juristen uit 38 landen naar Schiphol om de Conferentie van de Worldwide Airports Lawers Association bij te wonen.

We kunnen ons eerlijk gezegd niet zoveel voorstellen bij het specialisme luchthavenrecht. Waar houdt u zich zoal mee bezig? De juridische kanten van zoekgeraakte koffers en bommeldingen? De uitbreiding van Schiphol? Landingsrechten? De zaak-Chipshol?

Luchthavenrecht is zeer divers. Wij werken met 8 juristen aan verschillende rechtsgebieden voor de vier business area’s van Schiphol Group. Persoonlijk houd ik mij bezig met mededingingsrecht (luchthaventarieven, allocatie, evaluatie Wet luchtvaart) en (inter)nationaal contractenrecht. Dat laatste houdt in: airline account management, passenger services, bagage, airside en mainport/internationale samenwerking, zoals Airport-Collaborative Decision Making en Single European Sky. Mijn werkgebied is derhalve niet alleen Amsterdam/Nederland, maar ook Brussel/Europa en verder.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de luchthavenwereld en welke effecten hebben deze op juridisch terrein?

De totstandkoming van wetgeving verschuift steeds meer van nationaal niveau naar Europees niveau. Dat heeft een effect op de luchtvaart en op luchthavens. Nederland heeft unieke wereldspelers in de luchtvaart en één daarvan is Schiphol. Om die te zijn, te behouden en ook de motor van de Nederlandse economie te blijven, dienen wij met de ontwikkelingen mee te gaan. Dat betekent onder meer je actief in Europa opstellen in het kader van komende wet- en regelgeving met betrekking tot het zogenoemde Airport Package van de Europese Commissie en Single European Sky. Ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief dient een onderneming als Schiphol haar positie in de luchtvaartmarkt te behouden. Dat betekent investeren in de toekomst en je credit-rating te behouden. Verder zien wij natuurlijk de ontwikkeling van andere luchthavens, zoals bijvoorbeeld Dubai en Istanbul. Dit alles leidt tot (divers) juridisch werk, en dat behelst een combinatie van advies-, contracterings-, en beleidswerkzaamheden. Anders gezegd, de rol van de bedrijfsjurist.

Kunt u uw werk loslaten als u met het vliegtuig op vakantie gaat?

Ik ben trots op mijn werk en trots op Schiphol. Dat betekent dat ik ook op vakantie kijk naar luchthavenprocessen elders, terwijl ik daar als passagier ben. Beroepsdeformatie noem ik dat. Een virus waarmee menigeen die in de luchtvaart werkzaam is, is behept. Maar zodra ik ben aangekomen op plaats van bestemming, is het ook echt vakantie.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Toen ik nog advocaat was, was dat de cliënt. Nu is dat nog zo, maar dan in brede zin. Dat kan of bijvoorbeeld mijn CEO zijn die het Schipholbelang vertegenwoordigt en waaraan ik juridische input lever, of juist het product waarmee ik elke dag bezig ben: luchtvaart. Een magisch mooi en dynamisch product, dat intellectuele en juridische uitdagingen biedt.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 6:258 BW. Onvoorziene omstandigheden. Hoe mooi is dit artikel: alles komt erin voor. Bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst, doel van de overeenkomst, dynamiek van de contractsuitvoering, nakoming, ontbinding, terugwerkende kracht en redelijkheid en billijkheid. En natuurlijk de gedachte, dat ook al leg je het nog zo goed en mooi vast: het kan veranderen.

Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 15 van het Verdrag van Chicago. Dit artikel stond centraal in de zaak rond de vliegtax, en dateert uit 1944. Een interpretatie naar de huidige luchtvaartwereld bleek moeilijk.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Onbescheiden zou ik zeggen dat er meerdere zijn, maar als ik moet kiezen dan is dat toch wel de deal voor de technologische samenwerking van de zes grote Europese hub-luchthavens, zijnde Schiphol, Parijs, Londen, München, Frankfurt en Zürich, voor een periode van 10 jaar, met betrekking tot deelname in het grootste luchtvaartproject van de Europese Commissie ooit, Single European Sky. Daaraan heb ik, samen in een team van legal counsels van de andere voornoemde luchthavens, bijna twee jaar gewerkt.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.wetten.overheid.nl

Welk boek las u het laatst?

Mevrouw De Minister | Madeleine Albright & Bob Woodward
Het persoonlijke verhaal van de machtigste vrouw van de VS

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Barack Obama. Een persoon die mij zeer aanspreekt. Hij heeft naar mijn gevoel een generatie van jonge premiers ingeluid, naast hemzelf: Cameron en Rutte, met vooruitstrevendheid, doorzettingskracht en het inzicht dat mondiale samenwerking belangrijk is. Hij heeft humor, dat is belangrijk om de dag door te komen. Intelligent, dus in de omgeving van de gevangeniscel stomp je niet geestelijk af. En tot slot: we hebben drie overeenkomsten: jurist, linkshandig en geboren op 4 augustus.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven