Mr. van de week: Jacques Sluysmans

Delen:

Jacques SluysmansMr. van de week is Jacques Sluysmans. Hij is vorige maand benoemd tot bijzonder hoogleraar onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sluysmans is partner bij Van der Feltz advocaten in Den Haag. Verder is hij voorzitter van de Vereniging voor Onteigeningsrecht en bestuurslid van de Vereniging van Bouwrecht.

Wat is het mooiste aan uw specialisme?

Het mooiste aan het onteigeningsrecht is dat het raakt aan een van de meest fundamentele rechten die een mens toekomt, namelijk het recht op ongestoord genot van eigendom. Toch moet dat recht soms wijken voor het algemeen belang, iets wat natuurlijk onvermijdelijk is. De uitdaging is dan om een balans te vinden tussen de belangen van de gemeenschap en die van het individu. Het uitgangspunt dat alle schade die rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van de onteigening moet worden vergoed, speelt in dat verband een belangrijke rol.

Wat wilt u uw studenten in het bijzonder bijbrengen?

In de eerste plaats wil ik de studenten natuurlijk laten kennis maken met het onteigeningsrecht. Dit rechtsgebied heeft de voorbije jaren namelijk nauwelijks academische aandacht gehad. Daarnaast zou ik graag aan de studenten het belang van empathisch vermogen in de rechtspraktijk willen overbrengen. Dat is niet iets dat louter speelt binnen het onteigeningsrecht, maar juist ook in gevallen waarin iemand zijn woning of bedrijf dreigt te verliezen, is het zaak om niet alleen te beschikken over een scherp juridisch intellect, maar ook over enig invoelend vermogen.

U was het niet eens met het onteigeningsbesluit van de Minister van Financiën in de zaak SNS Reaal. Kunt u kort uitleggen waarom?

Als advocaat voor een van de door dit besluit benadeelde partijen heb ik beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor mij stond de noodzaak van de onteigening niet vast en in het bijzonder had ik moeite met het (mee)onteigenen van de mogelijke claims van (voormalige) aandeelhouders uit hoofde van (bijvoorbeeld) onrechtmatige daad. Voordat een dergelijke claim is uitgeprocedeerd en tot daadwerkelijk uitkering van een schadevergoeding leidt, zijn we doorgaans vele jaren verder. Daarom valt niet in te zien waarom dergelijke claims nu zouden moeten worden onteigend om SNS (financieel) te stabiliseren.

De Raad van State liet het besluit overeind. Was u daardoor (onaangenaam) verrast?

De Afdeling heeft het onteigeningsbesluit op het voornoemde punt van de onteigening van de claims vernietigd. Dat lijkt mij ook terecht, zij het dat ik denk dat de motivering van het oordeel van de Afdeling krachtiger had gekund. Voor het overige heeft de Afdeling het besluit inderdaad in stand gelaten. Dat heeft mij niet bijzonder verbaasd, maar meer zeg ik daar hier niet over om niet van ‘napleiten’ te worden beschuldigd.

Hoe lastig is het om in crisistijd je recht te halen in de bouw?

Ik denk dat het niet lastiger is dan voor de crisis. Een belangrijk verschil is wel dat de aard van de geschillen is veranderd. Door de crisis zijn vele ontwikkelplannen onder druk komen te staan: zij gaan in het geheel niet meer door of in afgeslankte vorm. Dat leidt tot verliezen, bijvoorbeeld omdat gronden duur zijn ingekocht met het oog op een exploitatie die (voorlopig) geen doorgang vindt. Je ziet dus de afgelopen tijd meer en meer geschillen die als inzet hebben de vraag hoe deze schades moeten worden verdeeld tussen de diverse partijen in een ‘ontwikkelcombinatie’. 

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Vooralsnog is het hoogtepunt in mijn juridische carrière mijn promotie geweest, in 2011. Ik heb mijn proefschrift geschreven binnen twee jaar, naast een voltijds praktijk. De promotie zelf vond plaats op wat achteraf bleek de warmste dag van het jaar te zijn. Ik kon mijn rokkostuum na afloop wel uitwringen…

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn kantoorgenoten zijn voor mij een belangrijke bron van inspiratie. Wij voeren dikwijls geanimeerde juridische discussies tijdens de lunch en daar worden ook vaak standpunten verdedigd die mij tot nadenken stemmen. Als ik een persoon zou moeten noemen die mij zeer heeft geïnspireerd, dan is dat Jan de Vries Robbé. Hij heeft mij geïntroduceerd in het onteigeningsrecht, mij op weg geholpen bij het opbouwen van een eigen praktijk en van zijn enorme kennis en ervaring heb ik zelf heel veel opgestoken.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 14 lid 2 van het (Duitse) Grundgesetz: “Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.” Ik vind het mooie aan dat artikel dat het in een minimum aan woorden uiting geeft aan een moderne blik op het eigendomsrecht. Eigendom is niet alleen een recht dat koste wat kost beschermd moet worden, maar eigendom schept ook verplichtingen.

Welk wetsartikel het slechtst?

Ik zou niet een concreet artikel kunnen noemen, maar in zijn algemeenheid ben ik van oordeel dat de kwaliteit van wetgeving nog wel eens te wensen overlaat.
Als ik dicht bij mijn eigen praktijk blijf, dan moet ik bijvoorbeeld constateren dat op het gebied van het omgevingsrecht de voorbije jaren de nieuwe wetgevingsprojecten elkaar in ijltempo opvolgen. Dat leidt onvermijdelijk tot problemen en de praktijk laat dat ook zien.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Naast de online-databanken bezoek ik niet zoveel juridische websites. Ik kijk wel eens op advocatie.nl om te zien welke personele verschuivingen zich hebben voorgedaan.

Welk boek las u het laatst?

‘De Boerenoorlog’ van Martin Bossenbroek. Ik ga binnenkort voor een studieverblijf naar de Universiteit van Stellenbosch en het leek me goed om enige kennis te hebben van de Zuid-Afrikaanse geschiedenis.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Dries van Agt. Dat is een begaafd verteller die veel interessants heeft meegemaakt. Ik zou me dus geen moment hoeven vervelen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven