Mr. van de week: Marc Groenhuijsen

Delen:

Marc GroenhuijsenMr. van de week is Marc Groenhuijsen, hoogleraar straf(proces)recht en victimologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is bij zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn unieke wetenschappelijke kwaliteiten. Op 30 maart ontving hij de versierselen uit handen van de burgemeester van Tilburg. Eerder werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dat moet wel een heel mooi moment zijn geweest. Is dit hét hoogtepunt uit uw carrière?

Het was een heel mooie dag. Maar gelukkig kent de loopbaan van een hoogleraar wel meer bijzondere momenten. Zelf heb ik altijd de promoties van onze stafleden en buitenpromovendi als hoogtepunten ervaren. Dan ben ik zo trots op de prestatie van de jonge onderzoeker. Dat zijn ook de belangrijkste dagen om het groepsgevoel te bevorderen.

U wordt gekwalificeerd als een uitzonderlijk groot wetenschapper. Voor velen bent u een bron van inspiratie. Door wie of wat laat u zich in uw eigen juridisch bestaan inspireren?

Nou, nou, op zo’n dag wordt natuurlijk behoorlijk overdreven. Mijn eigen inspirator is nog steeds mijn Leidse leermeester professor Melai. Die man kon heel veel dingen goed en op die punten probeer ik in zijn buurt te komen. En hij kon ook enkele dingen niet zo goed en die valkuilen probeer ik zoveel mogelijk te vermijden.

In een filmpje zegt u dat de overheid meer moet investeren in slachtofferhulp. Dan zijn de gevolgen van de misdrijven voor de slachtoffers beter weg te nemen en dat levert economische voordelen op. Kunt u dit uitleggen?

Dat is geen hogere wiskunde. Thans leidt criminaliteit veelal tot ziekteverzuim, verminderde arbeidsproductiviteit en meer soortgelijke consequenties die ook op geld waardeerbaar zijn. Bij een doeltreffende slachtofferhulp aan de personen die dergelijke bijstand echt nodig hebben kunnen de negatieve gevolgen van misdrijven vrij drastisch worden teruggedrongen. In economische termen kan op die manier met een relatief kleine investering een hoog rendement worden behaald.

Hoe kijkt u aan tegen nieuwe wetsvoorstellen zoals het invoeren van minimumstraffen en afschaffing van de verjaringstermijn die door veel juristen worden gezien als symboolwetgeving?

Helaas is dit geen symboolwetgeving, maar afbraakwetgeving. Van verplichte bijzondere minimumstraffen weet bijvoorbeeld iedereen dat het zowel tot onrechtvaardige vonnissen leidt als tot een onveiliger samenleving. Alle deskundigen hebben geadviseerd om hier niet aan te beginnen. De politici die dergelijke adviezen negeren handelen op dit punt naar mijn oordeel maatschappelijk volstrekt onverantwoord.

Wat vindt u van de beslissing van de Amsterdamse rechtbank om in de zaak tegen Robert M. ouders van slachtoffers het woord te laten voeren?

Ouders zijn wettelijke vertegenwoordigers van kleine kinderen. Als de wetgever dat bij de invoering van het spreekrecht voor slachtoffers even heeft miskend, is het verstandig dat verzuim te herstellen.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 1 Wetboek van Strafrecht. Dat komt goed uit, want wie met strafrecht begint, komt daar dus al snel terecht. Vervolgens ben ik er in de rest van mijn academische leven ondanks verwoede pogingen nog steeds niet in geslaagd dit artikel in al zijn facetten te doorgronden. Mooi!

Welk wetsartikel het slechtst?

Art. 5 Wegenverkeerswet, over verkeersgevaarlijk gedrag. Hoewel generaties van strafrechtsdeskundigen elkaar tot op de dag van vandaag blijven napraten dat dit een noodzakelijke vangnetbepaling is, is het in feite een totaal overbodig voorschrift dat alleen maar leidt tot luiheid en gemakzucht binnen het strafrechtelijk systeem.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Vooral enkele Amerikaanse sites die over victimologie gaan (OVC; wettenverzamelingen, etc.)

Welk boek las u het laatst?

“De eerste stap in de wetenschap”, van Hans van Maanen. Een ontroerende reeks interviews met beroemde Nederlandse wetenschappers over hun eerste gepubliceerde artikel. Echt verplichte kost voor iemand die energie wil tanken om nieuw en vernieuwend juridisch onderzoek te gaan doen.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Foute vraag. Ik wil met niemand de gevangenis in – en ook niet alleen. Als het er om gaat met wie ik eens wat langer en intensiever zou willen spreken, denk ik aan Angela Merkel. Het moet fascinerend zijn om iets menselijks te ontdekken aan deze enorm belangrijke politica die beroepsmatig zo weinig warmte uitstraalt.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven