Mr. van de week: Mr. Gerrit-Jan Zwenne

Delen:

Mr. Gerrit-Jan ZwenneMr. van de week is Mr. Gerrit-Jan Zwenne. Hij is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij het Centrum eLaw@Leiden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit Leiden). Daarnaast is hij werkzaam als advocaat-partner voor de Telecom en IT groep van Bird & Bird LLP in Den Haag. Hij houdt zich bezig met privacy en internet- en telecomrecht.

Waarom is deze leerstoel in het leven geroepen?

Het was eerst de leerstoel Recht en Informatica, inmiddels dus Recht en de Informatiemaatschappij. Het belang van dat rechtsgebied blijkt dagelijks. Als het gaat om internet en telecom is er, nu meer dan ooit, behoefte aan gedegen juridische kennis over wat kan en wat mag, en wat moet mogen:

  • Wie is aansprakelijk als de overheid haar websites niet goed blijkt te kunnen beveiligen?
  • Waar verhaal ik mijn schade als DigiD niet goed werkt?
  • Is onze privacywet eigenlijk wel van toepassing op sociale netwerken die vanuit Palo Alto Californië worden aangeboden?
  • En gaat het bij netneutraliteit niet om heel veel meer dan consumentenbescherming?

Dat zijn maar een paar nog niet goed beantwoorde rechtsvragen, waar ik mij mee bezig houd.

Wat betekent deze benoeming voor uw praktijk als advocaat?

In beginsel niets. Ik heb mijn advocatuurlijke carrière altijd gecombineerd met een aanstelling aan de universiteit. En daaraan verandert niet zo veel. Mijn kantoor, Bird & Bird, ziet de meerwaarde van de wisselwerking van wetenschap en praktijk.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Er is niet één bron van inspiratie. Er zijn er meer, veel meer zelfs. Wanneer er een of twee personen zijn die het verdienen om afzonderlijk genoemd te worden dan zijn dat mijn voorgangers in Leiden, professor Aernout Schmidt en professor Hans Franken. Daarnaast vind ik veel inspiratie in de omgang met studenten en cliënten.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Mooi zijn soms de juridische definities van alledaagse begrippen. Denk aan de definities van ‘kabels’ en ‘nummers’ in resp. artikel 1.1, onder z en onder bb, van de Telecomwet:

Kabels: “fysieke geleidingsdraden bestemd voor de rechtstreekse overdracht van signalen tussen punten en de bij deze fysieke geleidingsdraden behorende ondergrondse ondersteuningswerken, beschermingswerken en signaalinrichtingen, alsmede inrichtingen, bestemd om daarin verbinding tot stand te brengen tussen fysieke geleidingsdraden in, op of boven openbare gronden enerzijds en fysieke geleidingsdraden in gebouwen en daarmee één geheel vormende gronden anderzijds dan wel tussen laatstgenoemde fysieke geleidingsdraden onderling; “

Nummers: “cijfers, letters of andere symbolen, al dan niet in combinatie, die bestemd zijn voor toegang tot of identificatie van gebruikers, netwerkexploitanten, diensten, netwerkaansluitpunten of andere netwerkelementen”

Ook mooi is de omschrijving van de ‘verwerking van persoonsgegevens’ in artikel 1, onder b, Wet bescherming persoongegevens:

Verwerking van persoonsgegevens: “elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens “

Je vraagt je af wat geen verwerking zou kunnen zijn. Misschien ‘denken’ aan persoonsgegevens. Hoewel, ook dat valt onder deze definitie.

Welk wetsartikel het slechtst?

De Telecomwet kent een handvol slecht leesbare artikelen. Een mooi voorbeeld is artikel 3.11, vierde lid, van die wet: “Aanbieders van elektronische communicatienetwerken die bestaan uit radiozendapparaten die geschikt zijn voor het verspreiden van programma’s, alsmede aanbieders van antenne-opstelpunten welke bestemd zijn om genoemde netwerken te ondersteunen, voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen of antennes”. Het is mij nog steeds niet goed duidelijk of ‘genoemde genoemde netwerken’ zo door de wetgever is bedoeld. Het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid van Dam om ethisch hacken niet strafbaar te maken, is ongelukkig.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Er zijn er vele, maar hét hoogtepunt moet nog komen, anders kan ik beter stoppen met werken. En dat ben ik nog lang niet van plan.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Ik kijk dagelijks verschillende keren op Legal Intelligence. Ook websites van privacy- en telecomwaakhonden (cbpweb.nl, opta.nl) bezoek ik veel. En verder natuurlijk Twitter, hoewel dat inmidels heel veel meer is dan een website.

Welk boek las u het laatst?

Fareed Zakaria (Time Magazine, CNN) – The Post-American World

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met niemand. Ik overdenk mijn zonden bij voorkeur alleen en in stilte.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven