Mr. van de week: Pieter van Regteren Altena

Delen:

Pieter van Regteren AltenaMr. van de week is Pieter van Regteren Altena. Hij is op 1 november benoemd tot deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam. Daarmee volgt hij Germ Kemper op. Van Regteren Altena moet toezicht houden op circa 5100 advocaten. Hij is sinds 1980 advocaat in Amsterdam en sinds 1985 bij Van Doorne. Hij is met name gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- ,verzekerings- en procesrecht.

In de voetsporen treden van een persoonlijkheid als Germ Kemper lijkt ons een behoorlijke uitdaging?

Zet u in plaats van het vraagteken maar een uitroepteken.

Met uw benoeming en die van Walter Hendriksen (sinds 1 juli algemeen deken) lijkt Van Doorne behoorlijk grip te krijgen op de advocatuur. Is dit wel de bedoeling?

Dat Walter en ik deze functies nu gelijktijdig uitoefenen is toeval.

Er is al zoveel over gezegd en geschreven, maar we kunnen het toezichtsdossier ook hier niet onbesproken laten. Wanneer en hoe zal een eind komen aan deze discussie, denkt u?

Aan voorspellingen over politieke besluitvorming en termijnen waag ik mij niet. Belangrijker is dat uitgangspunt is en blijft dat goed georganiseerd en goed toezicht de complementen zijn van de vrijheid in de beroepsuitoefening. Meer toezicht en (overheids)toezicht op toezicht worden door de overheid en media naar mijn idee ten onrechte gezien als wondermiddelen tegen alle kwalen in alle beroepen. Daarbij wordt uit het oog verloren dat het vooral gaat om de integriteit en vakbekwaamheid van degenen over wie toezicht wordt uitgeoefend. Daar hoor je in alle discussies over toezicht veel te weinig over.

Wie of wat is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Het is erg afgezaagd maar het zijn toch de mensen met wie ik samenwerk. Bij Van Doorne zijn dat de cliënten en kantoorgenoten en bij het Bureau van de Amsterdamse Orde is dat de uitstekende staf onder leiding van Agaath Reijnders die de constante factor vormen.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Mijn betrokkenheid als advocaat van het Des-Centrum bij de regeling van de DES-zaak voor de DES-benadeelden in Nederland. Hessel Bouman, van wie ik toen medewerker was, is in 1985 met de procedure begonnen. In 1992 wees de Hoge Raad arrest over de alternatieve causaliteit (HR 9 oktober 1992, NJ1994, 535) waarna een regeling getroffen is die na invoering van de WCAM als eerste regeling in 2005 algemeen verbindend is verklaard.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

In het verlengde van het vorige antwoord: artikel 6:99 BW, toen wij er over procedeerden nog artikel 6.1.9.4a Ontwerp NBW. Het a-tje illustreert dat het artikel een beetje een vreemd bewijslastverdelingseendje is in de afdeling over de wettelijke verplichting tot schadevergoeding in het BW.

Welk wetsartikel het slechtst?

Slecht geredigeerde wetsartikelen zijn voor advocaten zo “slecht” nog niet. De voorstellen voor de vergaande verdere bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp zijn daarentegen ronduit slecht. Zij dreigen de toegang tot het recht voor diegenen in de samenleving die het financieel moeilijk hebben te blokkeren. Daartegen moet ook de hele advocatuur in het geweer komen.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

De website van kantoor biedt toegang tot alle digitale knowhow. Eerlijkgezegd print ik nog steeds alles waar ik meer dan vluchtig naar kijk. Ik hoop daarom ook dat de papieren versie van het Vademecum nog een tijdje blijft bestaan.

Welk boek las u het laatst?

Het eiland van het tweede gezicht, een recente heruitgave van de Nederlandse vertaling van een in 1953 in het Duits geschreven boek van Albert Vigoleis Thelen. Het beschrijft het leven van een Duits/Zwitsers paar op Mallorca in de periode 1931 tot 1936. Historisch boeiend en niet alleen briljant geschreven maar ook vertaald. Ik ben er nog mee bezig, op blz. 711 van de 960.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Het samen opsluiten van twee of meer gevangenen lijkt mij een hele zware extra straf. Als het dan moet, zet mij dan maar bij iemand die daar anders over denkt; ik ben benieuwd wie daardoor van gedachten verandert.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven