Mr. van de week: Richard Korver

Delen:

mrvdw---121015---KorverMr. van de week is Richard Korver. Deze week presenteert hij zijn boek ‘Recht van spreken’. In dit boek houdt hij een geëngageerd pleidooi voor de verbetering van de positie van slachtoffers van ernstige misdrijven. Korver is advocaat bij het kantoor Korver & van Essen advocaten | lawyers. Daarnaast is hij voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS).

Worden de problemen die u in uw boek signaleert, veroorzaakt door niet toereikende wetgeving, of door de bejegening van slachtoffers door justitie?

Door beiden. Het is een bekend fenomeen dat indien de regels worden aangepast, de bejegeningswijze vaak volgt. Dat hebben we bijvoorbeeld ook in de medische wereld kunnen zien. Na invoering van de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) werden begrippen als ‘informed consent’ omgezet in protocollen die zich weer vertaalden in ander gedrag op de werkvloer. Ik hoop dat indien in het Wetboek van Strafvordering de nodige bepalingen ten gunste van het slachtoffer worden opgenomen en zijn positie wordt geëmancipeerd dat mede daardoor de bejegening eveneens verbetert. Pas dan zal daadwerkelijke participatie mogelijk zijn. Iets dat in een democratische rechtsstaat toch wel het minste zou moeten zijn.

Wat vindt u van de ‘inbrekersrisico-opmerking’ van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie)? Moeten misdaadslachtoffers die van zich afbijten inderdaad mild behandeld worden?

Vanzelfsprekend dienen alle omstandigheden van het geval in overwegingen omtrent vervolging te worden betrokken. Ik sta zelf de (familie van) vermeende comadief bij en meen dat alle personen die in die zaak betrokken zijn bij het geweldsincident waardoor mijn cliënt zich nu nog immer in coma bevindt zich in de openbaarheid zouden moeten verantwoorden in plaats van dat er in een achterafkamer door een officier van justitie wordt besloten tot sepot.

Sommige strafrechtspecialisten vinden dat aandacht voor en spreekrecht van slachtoffers de daders te veel zou ‘ontmenselijken’. U bent het duidelijk met hen oneens. Kunt u uitleggen waarom?

Het is een onderschatting van de rechterlijke macht te veronderstellen dat zij het oordeel enkel op emotie zou baseren of dat zij niet met die emoties om zouden kunnen gaan. Er zijn talloze zaken waarin zeer indringende slachtofferverklaringen zijn gehouden in rechtszalen zonder dat dit leidde tot maximumstraffen of iets dergelijks. Het is ook een overschatting van het effect dat van dergelijke verklaringen uit gaat. Rechters kunnen de verklaringen gebruiken voor de motivering van de strafmaat, niet voor de motivering van een bewezenverklaring.

Wat zou u direct voor slachtoffers doen als u minister van Veiligheid en Justitie was?

Het slachtoffer partij maken in het strafproces.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Dat is op de eerste plaats aan anderen om te beoordelen. Zelf vind ik het feit dat er reeds voor het verschijnen van mijn boek vragen aan het kabinet worden gesteld naar aanleiding van het boek wel een hoogtepunt te noemen.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Michael Mansfield, Engels advocaat

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 1 Grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 51a t/m f Sv omdat deze artikelen doen suggereren dat het slachtoffer meetelt, doch dit in de praktijk nog niet zo is.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.rechtspraak.nl

Welk boek las u het laatst?

Ik lees vaak meerdere boeken tegelijkertijd, zodat ik – afhankelijk van de stemming – kan variëren. De laatste twee: ‘Leven aan de onderkant’ van Theordore Dalrymple en ‘De zaak Collini’ van Ferdinand von Schirach, over de verdediging van een moordenaar die niet verdedigd wil worden. Twee boeken over de meer duistere kanten van het leven.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met niemand, bij hotelkamers wordt het een ander verhaal.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven