Mr. van de week: Walter Hendriksen

Delen:

Walter HendriksenMr. van de week is Walter Hendriksen. Per 1 juli is hij landelijk deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij volgt daarmee Jan Loorbach op die van 1 maart 2010 tot 1 juli 2013 landelijk deken was. Hendriksen is partner bij Van Doorne. Hij leidt daar de praktijkgroep proces- en verzekeringsrecht.

Waarom bent u geschikt als boegbeeld van de advocatuur?

Ik heb dertig jaar ervaring als advocaat algemene procespraktijk en daardoor veel  gezien van de advocatuur binnen diverse disciplines. Bovendien ben ik acht jaar lang lid geweest van de Raad van Toezicht Amsterdam.

Ik wil samenbinden, daar een bijdrage aan leveren, samenwerking  met plaatselijke ordes bevorderen en individuele betrokkenheid stimuleren.

In deze tijd van bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand, verhoging van griffierechten en de discussie over toezicht wil ik juist díe samenbindende factor inzetten en advocaten betrekken.

In de toezichtdiscussie ligt Teeven op ramkoers met de Orde. Wanneer gaat u de barricades op?

Allereerst hoop ik dat dat niet nodig is. Het is het waard om te vechten voor een beter wetsvoorstel dan dit, om twee redenen:

1. principiële argumenten. De overheid moet geen bemoeienis hebben met het toezicht op individuele advocaten, omdat cliënten er op moeten kunnen blijven vertrouwen dat informatie, die gedeeld wordt met advocaten, absoluut geheim blijft. Dit in het belang van de rechtzoekende. Het is namelijk een slechte zaak als ook maar de schijn gewekt wordt dat informatie, die een geheimhouder toebehoort, bij een over-de-schouder-toekijkende-overheid, terecht kan komen. En helemaal als de rechtzoekende tegen dezelfde overheid procedeert.

2. het wetsvoorstel van de Orde is veel effectiever en efficiënter omdat het daarmee écht onafhankelijk toezicht is.

Wat gaat u anders doen dan uw voorganger?

Niets. Jan Loorbach heeft het uitstekend gedaan en voor zover ik anders zal opereren zullen dit slechts accentverschillen zijn. De koers van de Orde is glashelder, en die zetten we voort.

Betekent uw aanstelling dat uw cliënten u volledig moeten missen? En u hen?

Nee, ik blijf de praktijk, uiteraard met minder beschikbare tijd, voortzetten. Ik denk dat het goed is om praktijk te blijven voeren om zo contacten met advocaten en cliënten te onderhouden. Ik wil namelijk een blik naar buiten houden. 

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Zorg voor individuele rechtsbedeling tegenover de trend vanuit de collectiviteit te denken.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Samenwerking met Mischa Wladimiroff inzake WOL en daarna Ahold.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

De zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW. 

Welk wetsartikel het slechtst?

Het Wetsontwerp positie en toezicht advocatuur. Ook los van de principiële en praktische verschillen in zienswijze tussen de Orde en het ministerie van Veiligheid en Justitie, is dit wetsvoorstel technisch een lappendeken. De Raad van State heeft zelf aangegeven dat de noodzaak dat dit wetsvoorstel er moet komen niet is aangetoond. Daarnaast loopt de verhouding tussen tuchtrecht en bestuursrecht door elkaar en ontstaat een toezichtcircus. Dat zorgt ervoor dat de mogelijkheid om effectief toezicht te houden afneemt omdat er een hoop tegenstrijdigheden en onduidelijkheden bestaan in de verhouding tussen het college van toezicht en de rest van de Orde. Last but not least is de geheimhoudingsplicht niet sluitend geregeld.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.legalintelligence.com en www.rechtspraak.nl

Welk boek las u het laatst?

“De ongeknechtheid bewaken”, schetsen van en voor Jan Loorbach.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Ik beroep mij op mijn verschoningrecht.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven