Mr. van de week

Mr. van de week: Gina Zoer

Mr. van de week is Gina Zoer. De advocate van AdvocaatZoer.nl is de ‘luis in de pels’ van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KHNS) die in crisis verkeert na het vertrek van hoofdsponsor Rabobank. Op Facebook heeft Zoer 7100 kritische leden verzameld.

Legt u eens uit, wat speelt er bij de KNHS?
De Ledenraad wordt voorgezeten door de bestuursvoorzitter, die deze overheerst. Dit kwam aan het licht nadat in december 2017 de directrice, die er nog maar een jaar zat en goede dingen leek te doen voor de leden, op non-actief werd gezet door het bestuur. De Ledenraad bleek niet te functioneren in het belang van de leden en deed niets.

Wat is uw rol?
Als lid van de KNHS heb ik mij het belang van ons als leden aangetrokken. De oorzaak van het niet aanpakken van veel onvrede van leden ligt mede aan een onjuiste stemverdeling in de Ledenraad, die daardoor niet werkt in het ledenbelang.

U heeft een kort geding gestart tegen de KNHS. Waarom?
De KNHS wilde geen informatie verstrekken over ledenaantallen die de input zijn voor de stemverdeling in de Ledenraad. Ik had bewijzen dat de Ledenraad niet conform de statuten besluiten nam. Doel was de uitvoering van genomen besluiten op grond van artikel 26 van de statuten te laten opschorten tot er inzicht werd verkregen.

De ledenraadsleden die onvoorwaardelijk aan de kant van het bestuur stonden hadden meer stemmen samen, zo  leek het. Kritische Ledenraadsleden kregen geen inzicht in de achterliggende getallen die van belang waren voor de stemverdeling. Die werden afgescheept met een complexe niet onderbouwde toelichting. Het zijn vrijwilligers in de Ledenraad, geen juristen uiteraard. Naar aanleiding van dit kort geding is de KNHS alsnog het gesprek aangegaan met mij en mijn mede eisers en is deels openheid gegeven aan ons. De Ledenraad is volledige openheid toegezegd en die moet dat dan weer aan de leden communiceren. De kritische Ledenraadsleden voelen, hoop ik, zo meer steun vanuit de leden om weer het ledenbelang te gaan vertegenwoordigen en die hebben als het goed is bij een juiste stemverdeling wel de meerderheid. Ik houd hier uiteraard toezicht op.

U rijdt zelf paard. Wat maakt paardrijden zo leuk?
Mijn werk doe ik met mijn verstand en gevoel, paardrijden met mijn gevoel en lichaam. Op mijn paard moet ik mijn werk echt even volledig loslaten, want mijn jonge paard vraagt dan alle aandacht. De beste ideeën voor een verweer in een zaak komen niet zelden na het paardrijden. Het loslaten is noodzakelijk om even van een andere kant de zaak te kunnen benaderen.

Als u het voor het zeggen had dan?
Zou de positie van het minderjarige kind bij scheiding beter gewaarborgd worden door bijvoorbeeld eerder een bijzondere curator voor het kind te benoemen. De focus ligt vaak op de communicatie  tussen de ouders, soms terecht, maar kinderen moeten van huis naar huis. Dat is niet altijd wat ze zelf willen en/of aankunnen vanuit henzelf.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?
Ik kan niet echt een specifiek hoogtepunt noemen. Ik geniet in zijn algemeenheid van het vak van advocaat zijn. Dit vak past heel goed bij wie ik naar mijn mening ben.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?
Ik heb ooit stage gelopen bij de Rechtbank Zwolle. Daar was een blinde rechter. Die man kon heel goed tot de kern van een zaak komen bij een zitting. Heel vaak is iets niet echt juridisch, maar principieel of emotioneel. Het is dan van belang om daar niet omheen te draaien, maar dat bespreekbaar te maken. Dan komen de oplossingen ook vanzelf.

Wat is over u niet bekend, wat wel interessant is?
Ik weet niet wat iemand anders interessant zal vinden om te weten. Men mag mij alles vragen.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?
Rechtspraak.nl

Welk boek las u het laatst?
Fiona Brouwer, “Ik ben een goede relatie”. Ik heb binnenkort een cursus van haar, vandaar. Dit boek is echter zowel zakelijk als privé interessant. Het gaat er ondere andere over dat je beter kunt kijken naar datgene waar je zelf invloed op uit kunt oefenen als iets niet gaat zoals je graag wilt, dan het bij een ander neerleggen.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Victor Mids lijkt me leerzaam als hij dan ook wat van zijn geheimen wil verklappen aan mij. Doorhebben wat de ander denkt of zal doen voordat die het zelf heeft gedaan of gedacht lijkt me heel interessant.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures

Druk hier – TravelEssence (Rectangle)