Mr. van de Week: Marc van Zanten

Delen:

Marc van Zanten

Mr. van de Week is Marc van Zanten. Hij is advocaat/partner binnen de praktijkgroep Banking & Finance van CMS in Amsterdam en voorzitter van VIA, de vereniging van incasso- en procesadvocaten. Per 1 januari 2017 trad hij toe tot de Raad van Advies van digitaal scheidsgerecht voor incassozaken DigiTrage.

Als we u vragen waarom ze juist u hebben gevraagd als nieuw lid van de Raad van Advies, zult u zeggen: dat moet u Digitrage vragen. Maar we vragen het aan u zelf.

Het bestuur zocht samen met Bob Wessels, voorzitter Raad van Advies, naar een ervaren advocaat met een sterke affiniteit voor innovaties in het recht. Mijn VIA-voorzitterschap vond men ook relevant.

Is overheidsrechtspraak zich uit de markt aan het prijzen met de steeds hogere griffierechten?

Voor eenvoudige incassozaken zijn de kosten voor de crediteur de afgelopen jaren naar verhouding flink gestegen. Bedrijven zien hierdoor steeds vaker af van dagvaarding of boeken vorderingen liever af. Zo ontspringen debiteuren ten onrechte de dans. Het niet innen van facturen kan vervolgens leiden tot financiële problemen bij de crediteur. Naar verwachting zal de invoering van KEI hierin weinig verandering brengen. Overheidsrechtspraak – ook digitaal – zal, vanwege de andere kostenstructuur, altijd duurder zijn dan een digitaal scheidsgerecht.

Wat is het voordeel van digitale arbitrage boven een gang naar de rechter? Er hoeft dan wel geen griffierecht te worden betaald, maar wel een bedrag aan Digitrage.

De kosten zijn beduidend lager en de procedure is laagdrempeliger doordat zij volledig digitaal is. De eiser bespaart ook op dagvaardingskosten omdat de oproeping al in het DigiTrage-tarief is verwerkt. Ook kan ervoor worden gekozen pas een exequatur aan te vragen als niet aan het arbitrale vonnis wordt voldaan, waardoor de kosten daarvoor kunnen worden uitgesteld. Het systeem is gunstig voor zowel schuldeiser als schuldenaar. Procederen is eenvoudig en bij verlies zijn de proceskosten lager. Maatschappelijk verantwoord en effectief procederen in incassozaken wordt hierdoor mogelijk.

Gaan initiatieven als Digitrage niet ten kosten van werk van incasso- en insolventieadvocaten?

Juist niet, zij kunnen als gemachtigde bij DigiTrage procederen net zoals zij dit nu doen bij de overheidsrechter. Voordeel is dat de kosten lager zijn en dat de procedure volledig digitaal is. Hiermee kunnen zij voor hun cliënten het proceskostenrisico beperken en wordt procederen in incassozaken mogelijk in gevallen waar het dossier anders zou worden gesloten. Werk voor incasso- en insolventieadvocaten zal hierdoor dus eerder toenemen. Advocaten doen er dus verstandig aan hun cliënten te adviseren het DigiTrage-beding op te nemen in de algemene voorwaarden.

Hoe weet ik of de arbiters wel voldoende onafhankelijk en onpartijdig naar mijn zaak kijken? Kan ik ze ook wraken als ik twijfels heb?

Het DigiTrage-procesreglement kent de mogelijkheid van wraking van een arbiter. Ook is hoger beroep mogelijk. DigiTrage heeft daarnaast een Raad van Advies die toeziet op de juridisch inhoudelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van de geschilbeslechting door de arbiters. Daarnaast houdt een Raad van Toezicht toezicht. Tenslotte toetst de overheidsrechter bij een exequaturverlening of er sprake is geweest van een goede procesgang. Tal van juridische waarborgen dus voor een onafhankelijk en onpartijdig oordeel.

Als u het voor het zeggen had dan…?

Is bij doorstart na faillissement geen sprake van opvolgend werkgeverschap. Art. 7:668a lid 2 BW wordt gewijzigd zodat oudere werknemers meer kansen krijgen bij de doorstarter in dienst te treden.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Mijn aanwijzing als beoogd curator in de pre-pack van schoenenwinkelketen Van Dalen in 2015 in dezelfde maand als de indiening van het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I. Hierdoor kon ik het wetsvoorstel dadelijk in de praktijk uitproberen. Ik kon daardoor snel ervaren dat het mogelijk is op een zorgvuldige wijze in stilte een doorstart na faillissement voor te bereiden. Ook: mijn benoeming tot raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Bosch in 2014. Het rechterswerk is erg inspirerend en leerzaam. Mijn benoeming tot curator in het faillissement McGregor in 2016. Bijzonder uitdagend de onderneming vijf weken in faillissement draaiende te houden dankzij loyaal personeel en samen met het CMS-team te streven naar een zorgvuldige afwikkeling. Elke doorstart na faillissement is een hoogtepunt vanwege de beperking van de schade voor alle betrokkenen, met name werknemers.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn vrouw, gepromoveerd op de grondslagen van de ontslagvergoeding, die mij twaalf jaar geleden aanspoorde een eerste serieus artikel te schrijven en mij uiteindelijk in 2014 heeft aangemoedigd te beginnen aan een promotieonderzoek over de pre-pack.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 3:13 BW (misbruik van bevoegdheid).

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtsorde; rechtspraak.nl.

Welk boek las u het laatst?

Tijdens de kerstvakantie begonnen met Kwaadschiks van A.F.Th. van der Heijden. Wat een briljant schrijver. Voor advocaten is dit boek uiteraard een groot plezier, dik genoeg voor een aantal vakanties.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Molengraaff. Hoor graag wat hij vindt van de insolventiepraktijk 125 jaar na zijn wetsontwerp.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven