Niels Baas over het jubileum van de notariële estate planners

Delen:

Mr van de week is Niels Baas, voorzitter van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), die op 26 september het twintigjarig jubileum viert. Baas is kandidaat-notaris bij Meijer Notarissen in Amsterdam.

Bij ‘estate planning’ moeten wij altijd denken aan rijkaards, die iets met hun landgoed moeten na hun overlijden. Kunnen wij, eenvoudige redacteuren van Mr., ook bij u terecht?
Pensioen, levensverzekering en een eigen woning zijn de drie pijlers waarop de vermogensopbouw van heel veel Nederlanders is gebaseerd. Dit betekent dat er bij een overlijden, ook in meer modale situaties, toch vaak heel wat te verdelen is tussen de nabestaanden. Krijgt de partner het nabestaandenpensioen of valt de betaalde pensioenpremie toe aan de pensioenverzekeraar? Zit de levensverzekeringspolis zo in elkaar dat de uitkering vrij van erfbelasting is? Kan ik mijn kinderen fiscaal vriendelijk helpen met hun start op de woningmarkt? Voor al dit soort vragen bent u bij mij van harte welkom.

Het notariaat bestaat al eeuwen. Estate planners binnen het notariaat hebben zich pas twintig jaar geleden verenigd. Waarom zo laat?
De estate planning als vakgebied heeft een enorme vlucht genomen en is een heel belangrijk specialisme binnen het notariaat. Als beroepsgroep zijn wij als geen ander betrokken bij de planning van de overgang van vermogen binnen een familie, maar ook bij de uitvoering en afwikkeling van onze adviezen zowel bij leven als na een overlijden. Voor een deel heeft dat te maken met de sterk toegenomen welvaart in Nederland in de afgelopen decennia. Er is simpelweg veel meer vraag gekomen naar dit soort advisering door het notariaat. Het heeft zeker ook te maken met de al maar toenemende omvang en complexiteit van wetgeving. De individuele (kandidaat-)notaris kan niet meer alles weten. Specialisatie is nodig. De EPN is de oudste en grootste notariële specialistenvereniging. Wij zijn de enige notariële specialistenvereniging met uitsluitend ‘gecertificeerde leden’.

Het lustrumcongres is gewijd aan de ‘next generation’ van de ondernemer. Wat behelst die volgende generatie?
Dat is een belangrijke vraag. Ons twintigjarig bestaan vieren wij met het congres ‘De ondernemer: The next generation’. Een heel actueel onderwerp. Nederland telt immers ruim 270.000 familiebedrijven. Dit komt neer op 70 procent van alle bedrijven. Gelet op de (aanstaande) pensionering van de babyboomgeneratie speelt bedrijfsopvolging op dit moment binnen veel ondernemingen en families. Het gaat niet alleen om het voortbestaan van het bedrijf en het behoud van werkgelegenheid. Voor de ondernemer is het bedrijf vaak zijn pensioen. De opvolger, meestal een van de kinderen, moet op een financieel gezonde manier het bedrijf kunnen voortzetten. Dan moet er ook nog op een eerlijke manier recht worden gedaan aan alle belangen en verwachtingen van de overige familieleden. Hier heeft het notariaat en hebben de EPN-leden in het bijzonder, een belangrijke rol.

Wat u als vereniging nog niet zo heeft bereikt, is naamsbekendheid – geeft u zelf toe. Hoe komt dat en wat gaat u er aan doen?
De EPN heeft grote naamsbekendheid binnen andere beroepsgroepen. Veel advocaten, accountants, bankiers, fiscalisten en andere professionals verwijzen door naar (kandidaat-)notarissen die gecertificeerd EPN-lid zijn. Zij begrijpen heel goed dat hun cliënten het beste af zijn bij deze (kandidaat-)notarissen vanwege hun diepgaande specialistische kennis. De EPN zal niet snel een heel bekend merk worden bij het grote publiek. Wel brengen wij met publiekscampagnes de estate planning als notarieel specialisme breed onder de aandacht. Komende november bijvoorbeeld organiseert de EPN een ‘testamentcheckdag’.

Als u het voor het zeggen had dan…
… werd de toekenning van de ruimhartige fiscale faciliteiten onder de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) gekoppeld aan het behoud van de werkgelegenheid binnen een bedrijf. In Duitsland heeft men hier al ruime en goede ervaring mee.

Wat is het hoogtepunt in uw carrière?
Ik ben nog lang niet op de helft van mijn carrière. Stelt u mij die vraag over dertig jaar nog eens.

Wat of wie is voor u een bron van inspiratie?
De wereld internationaliseert enorm snel. Vooral binnen de Europese Unie bewegen burgers zich steeds gemakkelijker. Ze wonen en werken in andere lidstaten, hebben vermogen in meerdere landen en gaan internationale huwelijken aan. Vanaf 2015 zijn er meerdere Europese verordeningen in werking getreden over allerlei aspecten van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Het is fascinerend om te zien dat dit daadwerkelijk goed werkt voor een EU-bevolking van meer dan een half miljard personen. Het wordt opgepikt door de notariaten en andere beroepsgroepen in al die lidstaten. Ik houd mij graag bezig met ‘internationale estate planning’.

Welk boek las u het laatst?
Jan Huygen, Het gedroomde leven van de grondlegger van de VOC. Het is 1579, een zestienjarige herbergierszoon verlaat Enkhuizen een maakt een bliksemcarrière in Portugese dienst. Hij weet inzage te krijgen in de geheime kaarten en routes van de lucratieve Aziatische specerijen handel en de vaart op Japan en China. Informatie van onschatbare waarde voor de latere VOC.

Met welke beroemdheid zou u een gevangeniscel willen delen?
Het is mijn voornemen een dergelijke situatie te vermijden.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven