Nieuwe modelbankgarantie en meer taken huurcommissie

Delen:

Begin juni  hebben zich zowel op het gebied van het bedrijfsruimtehuurrecht als het woonruimtehuurrecht de nodige ontwikkelingen voorgedaan.

Zo is op 4 juni door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuwe, lang verwachte, model-bankgarantie (vastgesteld op 19 maart 2018) gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat als de huurovereenkomst wordt opgezegd op grond van de Faillissementswet, vorderingen die (kort gezegd) zien op leegstandschade (huurderving) niet onder de bankgarantie vallen. In de Mr.-bijdrage van 24 maart 2017 is het arrest van de Hoge Raad van 17 februari 2017 reeds onder uw aandacht gebracht. Dit arrest vormde het sluitstuk van een reeks arresten over de verhaalsmogelijkheden van de verhuurder en de regresmogelijkheden van de garant bij leegstandschade van de verhuurder na faillissement van de huurder. Geconcludeerd werd dat het nagenoeg onmogelijk zal zijn een bank te vinden die nog garant zal staan voor leegstandschade aangezien deze dan zal moeten uitkeren zonder regres te kunnen nemen. Nu de modelgarantie niet geheel de instemming geniet van de Nederlandse Vereniging van Banken, zo volgt uit de website van de ROZ, is het nog maar de vraag of deze garantie gretig aftrek zal vinden.

Verder heeft de Eerste Kamer op 5 juni ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. De Huurcommissie krijgt onder meer een aantal extra taken. Zo mag zij zich, na de inwerkingtreding van deze wet (datum vooralsnog onbekend), ook buigen over geschillen die zien op klachten van huurders over de producten en diensten die de verhuurder op grond van de huurovereenkomst levert. Hiervan zijn uitgesloten klachten die zien op het toe- of afwijzen van woonruimtes, wanbetalingen, huurbeëindigingen en afsluitingen van nutsvoorzieningen. De Huurcommissie mag bovendien, indien huurder en verhuurder dat met elkaar afspreken, (ook voor geliberaliseerde woonruimte) optreden als geschilbeslechter. Teneinde deze uitbreiding van taken te kunnen financieren, zullen verhuurders jaarlijks aan de Huurcommissie een verhuurderbijdrage moeten betalen; deze betalingsverplichting geldt voor alle verhuurders die een verhuurderheffing moeten voldoen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven