Openheid over calamiteiten

Het samenwerkingsverband van Santeon Ziekenhuizen heeft het initiatief genomen om met een publicatie in woord en getal inzicht te geven in calamiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden.

Delen:

foto: Depositphotos

In deze zeven topklinische ziekenhuizen, verspreid over heel Nederland, werken 33.800 medewerkers. Samen worden in deze ziekenhuizen jaarlijks ruim 400.000 patiënten opgenomen. Bij de behandeling van een patiënt kan zich onverhoopt een calamiteit voordoen.
Een calamiteit is volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. De beschreven calamiteiten hebben betrekking op onderzoek/diagnostiek, medicatie, behandeling/interventie, het operatief proces, verpleegkundige zorg en apparatuur/materiaal/ICT.

In 2020 werden er door de gezamenlijke ziekenhuizen 335 vooronderzoeken verricht, die resulteerden in 106 meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. De Inspectie beoordeelt of het calamiteitenonderzoek door het ziekenhuis goed is uitgevoerd, kan besluiten het onderzoek (voor een deel) zelf over te doen en houdt toezicht op de implementatie van eventuele verbetermaatregelen. Bij ongeveer twee derde van de onderzoeken (66 gevallen) die bij de Inspectie zijn gemeld, was de conclusie dat daadwerkelijk sprake was van een calamiteit.
Openheid over calamiteiten wordt meer en meer van belang geacht. Enerzijds om het publiek over de kwaliteit van zorg te informeren. Anderzijds om ziekenhuizen en zorgprofessionals onderlinge ervaringen uit te laten wisselen en van elkaar te leren. De Santeon Ziekenhuizen hebben voor dat doel samen een gestandaardiseerde wijze van onderzoek en rapportage ontwikkeld. Door het treffen van verbetermaatregelen kan de zorgverlening verder worden verbeterd. De ervaring leert dat een calamiteit een grote impact heeft op zowel de patiënt en naasten als op de betrokken zorgprofessionals. Openheid naar de patiënt en naasten en ondersteuning van de zorgverleners zijn bij calamiteitenonderzoeken dan ook belangrijke punten van aandacht geworden. Het initiatief om openheid over calamiteiten te geven past in de trend van meer transparantie in en over de zorg (voor meer informatie: www.santeon.nl/calamiteitenonderzoek).

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven