Prille wetgevingssignaleringen

Delen:

Op 22 februari 2019 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer aangekondigd welke afspraken uit het Sociaal Huurakkoord 2018 worden overgenomen. Dit heeft geresulteerd in verschillende wetsontwikkelingen: hierna volgen er twee.

Van eind juni tot begin augustus is er een internetconsultatie geweest over een wetsvoorstel over huurverhogingsmogelijkheden in het gereguleerde huursegment. Als dit wetsvoorstel in ongewijzigde vorm promoveert tot wet, zou dit inhouden: a) verbetering van het woningaanbod van woningcorporaties voor meerpersoonshuishoudens met lage middeninkomens, b) hogere huurstijgingen bij hogere (midden)inkomens teneinde een bij dit inkomen meer passende huurprijs te realiseren, c) toestaan tijdelijke huurkortingen en d) extra huurverhogingsmogelijkheid van zeer lage huren. Dit wetsvoorstel beoogt de betaalbaarheid van huurwoningen te bevorderen, te zorgen voor een reële verhouding tussen de huurprijs en de kwaliteit van de woning en te bewerkstelligen dat iedereen in een passende woning terecht kan. De minister streeft ernaar dat dit wetsvoorstel vóór 1 april 2020 is aangenomen.

Het gemiddelde van de huurprijzen van door woningcorporaties verhuurde zelfstandige woningen mogen jaarlijks met niet meer dan een wettelijk voorgeschreven percentage stijgen: de maximale huursomstijging. Deze beperkt de gemiddelde jaarlijkse huurverhoging voor woningcorporaties (hetgeen geen directe werking voor individuele woningen heeft). In juli is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat een wijziging van de maximale huursomstijging bewerkstelligt. Zo wordt ruimte gecreëerd voor investeringen in nieuwbouw en verduurzaming en kan rekening worden gehouden met lokale omstandigheden. De berekeningssystematiek van de huursomstijging wijzigt en het wordt mogelijk gemaakt om op lokaal niveau (in overleg met huurdersvertegenwoordigers, gemeenten en op voorstel van woningcorporaties) een hogere maximaal jaarlijkse huursomstijging met maximaal één procentpunt te realiseren. Het doel is inwerkingtreding voor 1 januari 2020.

Kraken houdt de vastgoedgemoederen al decennia bezig, reden waarom we het volgende belangwekkende strafrechtuitstapje met u maken. Van 12 juli tot en met 2 september ligt de Wet handhaving kraakverbod ter consultatie voor. Als dit voorstel tot wet wordt verheven zal sneller strafrechtelijk ingrijpen mogelijk zijn bij een verdenking van kraak. De rechter-commissaris beslist namelijk (op vordering van de officier van justitie) binnen drie dagen of een machtiging tot ontruiming wordt verleend.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven