Europa in 2050 klimaatneutraal

Op 21 april 2021 is een akkoord bereikt over de Europese Klimaatwet. Daarmee wordt wettelijk vastgelegd dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Hoe haalt Europa dat doel?

Delen:

Nederland heeft al sinds 1 september 2019 een Klimaatwet (zie over het wetsvoorstel een eerdere snelrecht). Deze Klimaatwet bevat geen dwingende normen die via een rechter kunnen worden afgedwongen, zodat deze wet ook wel een ‘tandeloze tijger’ wordt genoemd. Niettemin was en is de verwachting dat er een positief effect zal zijn voor de effectiviteit van het klimaatbeleid. Dat is ook nodig, want uit de voorspellingen blijkt dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de doelen te halen van (bijvoorbeeld) het internationale Akkoord van Parijs; een maximale temperatuurstijging van twee graden en bij voorkeur anderhalve graad ten opzichte van de pre-industriële niveaus. Elk land dat het Akkoord van Parijs ondertekende moet vervolgens nog zijn eigen beleid en eigen doelen formuleren. Ook op Europees niveau zijn onder meer al doelen gesteld op het gebied van broeikasgasemissiereductie, het aandeel hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Op 21 april 2021 is een belangrijke mijlpaal behaald. Toen hebben de Raad en het Parlement een akkoord bereikt over de Europese Klimaatwet (de tekst van het akkoord volgt nog). Met de Europese klimaatwet wordt wettelijk de doelstelling vastgelegd van de Europese Greendeal, de routekaart om de economie van de Europese Unie duurzaam te maken. Het doel is dat in 2050 de EU als geheel klimaatneutraal is. In 2030 moet de EU 55 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dit zijn serieuze doelen, maar volgens bijvoorbeeld de Groenen had het nog strenger gekund.

Hoe worden deze doelen bereikt? Zowel de EU-instellingen als de lidstaten zijn op grond van deze Europese Klimaatwet samen verplicht om op EU- respectievelijk nationaal niveau “de nodige maatregelen” te nemen om deze doelstellingen te bereiken, waarbij rekening wordt gehouden met “rechtvaardigheid” en “solidariteit” tussen de lidstaten en “kosteneffectiviteit”. De Europese Klimaatwet bepaalt verder dus niet welke concrete maatregelen door wie moeten worden genomen. De instellingen van de EU en de lidstaten zelf moeten de concrete maatregelen bepalen in strategieën en wetsvoorstellen die alle sectoren van de economie betreffen. Daartoe komt er bijvoorbeeld vanuit de EU in juni 2021 een klimaatpakket. Hierin wordt de Europese Klimaatwet vertaald naar (aanpassing van) Europese wetgeving voor verschillende sectoren. De Europese Commissie zal het traject naar het bereiken van het doel van de Europese Klimaatwet om de vijf jaar beoordelen. De Europese Commissie kan onder andere aanbevelingen aan de lidstaten doen, of maatregelen treffen.

Kortom: er zijn doelen vastgelegd en er is een instrumentarium voor de weg naar die doelen toe en als uit de beoordeling van de Europese Commissie blijkt dat we niet genoeg op schema liggen, kan de Europese Commissie aanbevelingen doen of maatregelen treffen. Dat zijn denk ik iets meer tanden dan de tijger in Nederland, maar of het genoeg is… Ik hoop het.

 

 

 

 

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven