VSAN: ‘Rotterdamse Pilot rechtsbijstand goed idee’

Delen:

Foto: Depositphotos

In Rotterdam-Zuid is een pilot rechtsbijstand gestart, waarbij sociaal advocaten, het Juridisch Loket en sociale raadslieden samenwerken met het sociale wijkteam van Hillesluis. Dit samenwerkingsverband, dat in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt uitgevoerd, moet ervoor zorgen dat mensen met problemen sneller en beter worden geholpen. De samenwerking is niet per se nieuw, zegt Hein Vogel, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, maar krijgt nu wel meer structuur. “Daarmee zijn rechtzoekenden maar ook advocaten alleen maar geholpen.” 

De vier partijen werkten al langer samen, maar deze samenwerking is verder geformaliseerd naar aanleiding van een werkbezoek van minister Dekker (Rechtsbescherming) aan het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) in 2018. “Tijdens die bijeenkomst bleek dat de daar aanwezige professionals, onder wie sociaal advocaten, sociaal raadslieden en het sociale wijkteam Hillesluis, ideeën hadden hoe zij de inwoners van Rotterdam-Zuid beter zouden kunnen helpen”, aldus een woordvoerder van J en V. “Uit de vervolggesprekken daarover is de pilot voortgekomen, die is opgezet met de gemeente Rotterdam en NPRZ.”

Kwetsbare inwonergroep

“Rotterdam-Zuid heeft een specifieke en kwetsbare inwonersgroep, waarvan relatief veel mensen in aanraking komen met (juridische) problemen en gesubsidieerde rechtsbijstand”, aldus de woordvoerder. “Het doel van de pilot is snellere en betere oplossingen te bieden juist voor deze groep mensen, die vaak een combinatie van verschillende problemen ervaren. Dit doen we door hechtere netwerken en betere verbindingen te realiseren tussen sociaal en juridisch domein, waarin hulpverleners elkaar snel weten te vinden.”

Het is de bedoeling om de proef, waar nodig aangepast aan de lokale situatie, ook op andere plekken in Nederland te beginnen met een vergelijkbare groep inwoners.

Twee fasen

In de pilot zullen de vier betrokken partijen zich samen buigen over zaken die bij het wijkteam binnenkomen. Daarbij zullen zij onder meer bekijken of voorgelegde problemen juridische aspecten hebben, en zo ja welke. De medewerkers van het Juridisch Loket en de sociaal raadslieden gaan hiervoor regelmatig met het wijkteam om de tafel. 

De juristen zullen zelf ondersteuning bieden of de zaak doorverwijzen naar een advocaat, die bij het vaststellen van problemen ook telefonisch om advies kan worden gevraagd. 

Voor de eerste paar maanden wordt een klein aantal advocaten(kantoren) uitgenodigd om mee te doen. “Met alle betrokken partijen wordt in die eerste fase onderzocht welke objectieve kwaliteitscriteria je zou moeten stellen aan de dienstverlening door advocaten, om deze groep mensen snel en effectief te kunnen helpen”, aldus de woordvoerder. “In de tweede fase worden alle advocaten(kantoren) die voldoen aan de criteria uitgenodigd om mee te doen aan de pilot.”

De pilot, die een jaar zal duren, is een afzonderlijk project binnen de stelselherziening. “J en V stelt voor dergelijke projecten geld beschikbaar aan de Raad voor Rechtsbijstand.”

Juridische professionals

De VSAN is in beginsel enthousiast over de voorgenomen samenwerking, zegt VSAN-voorzitter Hein Vogel. Het initiatief sluit volgens hem aan bij de wensen die de VSAN heeft geuit in het manifest Red de rechtshulp, dat in mei 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Daarin is gepleit voor betere samenwerking tussen eerste en tweede lijn rechtshulpverlening en tussen rechtsbijstandverleners en bestuursorganen, om onnodige procedures te voorkomen. Daarnaast wijst hij op het voorstel van de VSAN voor de introductie van een preferred suppliersstelsel met ervaren specialisten, om de kwaliteit en efficiency van het bestaande stelsel te verhogen. “In het verleden zagen we regelmatig dat wijkteams niet altijd de benodigde juridische kennis in huis hebben, waardoor bijvoorbeeld termijnen verliepen of onjuiste adviezen werden gegeven of verkeerde procedures ingezet. In wijken als Rotterdam-Zuid kampen veel mensen met allerlei problemen op veel verschillende gebieden. Ze kunnen schulden hebben bij de Belastingdienst, maar ook vragen over huurtoeslagen of een verblijfsvergunning. Vaak is diverse expertise van juridische professionals nodig.”

Dat er in de pilot eerst met maar enkele advocaten wordt gewerkt, lijkt hem vanwege die veelzijdige problematiek dan ook onverstandig. Overigens is hij benieuwd welke advocaten aan de pilot deelnemen. “Ik heb navraag gedaan en ken veel advocaten, maar heb er nog niemand over gehoord.”

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven