De wet van … de commanditaire vennootschap

Delen:

Onroerendgoed-ontwikkelaar European American (EA) bracht eind 2002 een prospectus uit voor de bouw van een appartementencomplex in Warmond. Deze vermeldde onder meer dat een bouwvergunning elk moment zou worden afgegeven. Het liep echter anders. De gemeente ging niet akkoord, omdat het bestemmingsplan slechts voorzag in een hotel aan het water met horecafunctie (een zogeheten botel).  Inmiddels hadden beleggers wel ingetekend op het project. Zij waren als commanditaire vennoot toegetreden tot een commanditaire vennootschap (CV), met als enig beherend vennoot European American Warmond BV (EAW).

De door EA ingeschakelde advocaat doorzag al snel de fout in het prospectus en het daaruit voortvloeiende risico van aansprakelijkheid. Ofschoon hij bestrijding van het gemeentebesluit “zeer moeizaam te verdedigen” achtte, stond hij EA uiteindelijk toch bij in bestuursrechtelijk hoger beroep tot en met de Raad van State. Ook adviseerde hij EA om tegenover de participanten “zo min mogelijk aandacht te besteden aan de bestuursrechtelijke situatie ten tijde van de uitgifte van het prospectus.”

Begin 2008 gaat de EA-groep failliet. De participanten zijn hun inleg kwijt. Verenigd in een stichting spreken zij, met medewerking van de curator mede namens de CV, de advocaat aan tot schadevergoeding uit zowel wanprestatie als onrechtmatige daad. Deze verweert zich succesvol met de stelling dat een CV in het rechtsverkeer slechts wordt vertegenwoordigd door haar beherend vennoot. Eventuele verwijten van de commanditaire vennoten jegens EAW gaan de advocaat als buitenstaander niet aan, aldus het Amsterdamse hof in hoger beroep. De zorgplicht van de advocaat gaat niet zover dat hij de participanten had moeten informeren in strijd met het belang van zijn cliënt, zijnde de CV, vertegenwoordigd door EAW.

De Hoge Raad oordeelt anders en meent dat een redelijk handelend en bekwaam advocaat zich moet richten naar het gezamenlijke belang van de vennoten van de CV, dus inclusief dat van de commanditaire vennoten (ECLI:NL:HR:2017:2444). Deze laatsten kunnen niet worden aangemerkt als willekeurige derden. Wanprestatie tegenover de CV levert dan ook in beginsel tevens een onrechtmatige daad op jegens de commanditaire vennoten (vgl. ECLI:NL:HR:2004:A09069 en ECLI:NL:HR:1982:AG4355). Het arrest van het Amsterdamse hof wordt vernietigd. De zaak wordt verwezen naar het Hof Den Haag, dat vooreerst opnieuw moet oordelen of de advocaat in verzuim was tegenover de CV, indachtig het gezamenlijkbelangcriterium van de Hoge Raad.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven