Gino van Roeyen over de streep onder de strepenzaak

Mr. van de week is Gino van Roeyen, IE-advocaat bij LAWNCH in Eindhoven. Na 24 jaar staat – door verwerping van het cassatieberoep van Adidas door de Hoge Raad – nu definitief vast dat H&M met haar in 1997 verkochte 'Work Out'-collectie die was voorzien van twee strepen geen inbreuk maakt op het driestrepenmerk van Adidas. Van Roeyen stond H&M bij.

Delen:

Mr - GvR - 25102021-08cbd12f

Na verwerping van het cassatieberoep zal Adidas zich moeten neerleggen bij het oordeel van het hof Den Haag. H&M is vast heel blij met deze uitkomst?
Ja, H&M is heel erg blij. Voor H&M stond van meet af aan buiten kijf dat van merkinbreuk geen sprake is en was. Die vasthoudendheid van H&M − tegen de wind in − is mijns inziens bewonderenswaardig, zeker nu dat na zo’n lange tijd heeft geresulteerd in een gedegen arrest van het hof Den Haag. Dat arrest staat als een huis. De verwerping van het cassatieberoep van Adidas door de Hoge Raad op grond van artikel 81 lid 1 RO onderschrijft dat oordeel eens te meer.

Komt het vaker voor dat IE-procedures zo lang duren?
Alhoewel IE-procedures meestal hun beslag krijgen in kort geding, zodat je misschien anders zou verwachten, is op IE-gebied zeker een aantal bekende langlopende procedures aan te wijzen. Saint Gobain/Rockwool bijvoorbeeld − Willem Hoyng wees me er op (Willem Hoyng, Frank Eijsvogels en Van Roeyen traden op als advocaat voor H&M in cassatie, red.) − duurde 25 jaar. Bekend is ook de langlopende twist tussen AB InBev en Budweiser, die er zo’n veertien jaar over deden om bij het Hof van Justitie van de Europese Unie uit te komen, als ik het wel heb.

Wat was voor u het meest bijzondere moment in deze zaak?

Links de strepen van H&M, rechts die van Adidas.

Dat zijn er nogal wat, maar als ik mag kiezen, dan kies ik het gehele pleidooi bij het hof Den Haag. Daar moest en zou het gebeuren. Voor H&M hield ik het hof in de intro van de pleitnota voor wat het zou betekenen als het gebruik van een tweestrepenteken als het onderhavige in de toekomst niet meer zou mogen worden gebruikt. Wat zouden we dan niet meer zien? Daarna volgde een selectie van tot de verbeelding sprekende voorbeelden van een aantal bekende tweestrependragers, waaronder zelfs koning Willem-Alexander (foto van hem in een jacquet met tweestrepenpantalon naar premier Rutte toe lopend op de trappen van het Sint Pietersplein in Rome). Dat heeft uiteraard niet de doorslag gegeven, maar ik ben er van overtuigd dat een originele aanpak in zo’n langlopende zaak waarin alles zogezegd is gezegd echt helpt. Bijzonder vond ik ook dat ik voor het eerst tijdens dat pleidooi het gevoel had dat er ‘live’ echt goed gekeken werd naar de door H&M gebruikte twee strepen en de configuratie daarvan, terwijl de H&M kleding daaraan voorafgaand reeds door een groot aantal andere rechters was geviseerd als inbreukmakend. Feiten zijn gelukkig nog steeds erg belangrijk.

Wat denkt u: wordt H&M tweestrepensportkleding de nieuwste trend komend voorjaar?
Lachend:
Dat zou wat zijn.

U was nog niet zo lang advocaat toen deze zaak op uw pad kwam. Hoe bent u bij de ‘strepenzaak’ betrokken geraakt?
Nog niet zo lang advocaat inderdaad, maar wel met de nodige bagage. Tijdens een PAO-cursus IE, ik dacht in Nijmegen, kwam ik Ron Crombaghs (advocaat te Heerlen) tegen. Hij vroeg of ik samen met hem voor H&M wilde optreden. In 1999 oordeelde het hof Den Bosch in een tussenarrest dat van verwarringsgevaar in de ogen van het hof geen sprake was, maar dat mogelijk nog correctie van dat oordeel nodig zou zijn op de voet van een op handen zijnde uitspraak van het EU HvJ in de zaak Marca/Adidas. Daarin kwam onder andere de vraag aan de orde of voor bekende merken toch niet een lichtere vorm van verwarringsgevaar (associatiegevaar) zou kunnen volstaan om inbreuk aan te nemen. Het hof oordeelde van niet, maar er kwam maar geen eindarrest van de Hoge Raad in de kwestie, waardoor H&M/Adidas een tijdje bleef hangen. Uiteindelijk is de zaak gelukkig weer losgetrokken.

Wij weten toevallig dat u tennist. Hoeveel strepen heeft uw tennisoutfit?
Geen drie.

Als u het voor het zeggen had, dan…?
… zou een streep worden gezet door rechtlijnig denken en een lans worden gebroken voor associatief denken.

Mag Sander Dekker wel/niet terugkeren als minister voor Rechtsbescherming in een nieuw kabinet?
Niet. En ook niet als minister van Justitie en Veiligheid. Sorry voor de rechtlijnigheid.

Welk boek las u het laatst?
Willem Frederik Hermans, Ik heb altijd gelijk.

Met welke beroemdheid zou u een gevangeniscel willen delen?
Bruce Springsteen, want Born to run.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven