Informatievoorziening in faillissementen. Er komt verbetering aan!

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Informatievoorziening in faillissementen. Er komt verbetering aan!

In navolging van de modernisering van de faillissementsprocedure zet de wetgever een verdere stap om de informatievoorziening met betrekking tot lopende faillissementen te verbeteren. Dat is in het belang van alle betrokkenen.

In Nederland wordt sinds 2005 het Centraal Insolventieregister (CIR) bijgehouden. Het CIR is gratis online raadpleegbaar en bevat informatie met betrekking tot lopende faillissementen, zoals de datum van de faillissementsuitspraak, de naam en de woonplaats van de gefailleerde, het vestigingsadres van de onderneming van de gefailleerde, de naam van de benoemde rechter-commissaris en de naam van de aangestelde curator. Ook worden de faillissementsverslagen van failliete rechtspersonen en personenvennootschappen in de praktijk via het CIR gepubliceerd. Hoewel deze informatie waardevol is, hebben betrokkenen bij een faillissement behoefte aan meer en actuelere informatie.

Al enige tijd geleden schreef ik op deze plek over het voornemen van de wetgever de faillissementsprocedure te moderniseren. Inmiddels is de Wet modernisering faillissementsprocedure (WMF) op 1 januari 2019 in werking getreden. Een van de doelstellingen van de WMF is het verbeteren van de informatievoorziening aan schuldeisers en andere betrokkenen bij een faillissement, zodat zij beter op de hoogte zijn van de (stand van zaken met betrekking tot de) afwikkeling van het faillissement. Daarom wordt er in de WMF geregeld dat de informatievoorziening via het CIR wordt verbeterd, door het mogelijk te maken dat betrokkenen bij een faillissement zoveel en zo snel mogelijk alle relevante informatie met betrekking tot lopende faillissementen kunnen terugvinden.

Onlangs heeft de wetgever een voorontwerp voor een besluit dat hier uitvoering aan geeft ter consultatie neergelegd. In dit besluit wordt informatie uit beschikkingen, stukken en gegevens aangewezen die in het CIR dienen te worden opgenomen. Zo komt er niet alleen een wettelijke basis voor de publicatie via het CIR van faillissementsverslagen van rechtspersonen en personenvennootschappen, maar bijvoorbeeld ook voor de publicatie van de lijsten van de voorlopig erkende en voorlopig betwiste schuldvorderingen. Dat is van belang voor de schuldeisers van gefailleerde. Op die wijze kunnen verificatievergaderingen efficiënt en goed worden voorbereid.

Daarnaast wordt er in het besluit geregeld uit welke beschikkingen van de rechter-commissaris en de rechtbank welke informatie gepubliceerd moet worden in het CIR. Zo dienen onder meer de beslissingen (de dicta) van de beschikkingen van de rechter-commissaris bij het gelasten dan wel verlengen van een afkoelingsperiode, bij het goedkeuren voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst en bij het vaststellen van een dwangakkoord met nadere informatie gepubliceerd te worden. Ook wordt geregeld dat via het CIR wordt aangekondigd dat de rechter-commissaris machtiging heeft verleend voor de opzegging van een huur- of pachtovereenkomst dan wel voor de opzegging van een arbeids- of agentuurovereenkomst.

In vergelijking met de huidige informatievoorziening via het CIR is dit een absolute verbetering. Dat is in het belang van alle betrokkenen bij een faillissement. De consultatie over het besluit wordt afgesloten op 31 juli 2020. Het staat een ieder tot die tijd vrij om zijn of haar mening te geven op het betreffende voorontwerp.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top