Jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen: 936 klachten in 2020

Tuchtklachtfunctionarissen hebben in 2020 in totaal 936 klachten over de zorg binnengekregen. Dat blijkt uit het tweede jaarverslag van de tuchtklachtfunctionarissen dat recent is verschenen.

Delen:

(foto: Depositphotos-Dambuster)

Sinds de wijziging van de Wet BIG in 2019 zijn tuchtklachtfunctionarissen aangesteld om een betere kwaliteit van klachten te bewerkstelligen en onnodige belasting van de tuchtcolleges te voorkomen. De tuchtklachtfunctionaris is er voor iedereen met een zorgklacht die erover denkt een klacht in te dienen bij het Regionaal Tuchtcollege.

In artikel 55a van de Wet BIG is opgenomen dat de tuchtklachtfunctionaris de klager kan adviseren bij het opstellen en wijzigen van zijn klacht. Daarnaast kan de tuchtklachtfunctionaris adviseren of het tuchtrecht de aangewezen route is voor de klacht en of de klacht gericht is tegen de juiste persoon. De tuchtklachtfunctionaris is geen belangenbehartiger en heeft een onafhankelijke en onpartijdige positie ten opzichte van het tuchtcollege. De functionarissen vallen onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De advisering door de tuchtklachtfunctionaris is kosteloos en vrijblijvend. Het is uiteindelijk aan de burger om het advies al dan niet te volgen en om een klacht wel of niet in te dienen.

Uit het ‘Jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen 2020’ blijkt dat er in 2020 1096 nieuwe dossiers en 936 klachten over de zorg bij de tuchtklachtfunctionarissen zijn binnengekomen. In totaal hebben de functionarissen bij het opstellen van honderd klaagschriften en acht beroepschriften hulp geboden. De meeste klachten hadden betrekking op huisartsen (218), gevolgd door de GGZ (188), waarvan veel klachten over psychiaters gingen (97). De meeste klachten over GGZ betreffen gestelde diagnoses en behandelingen die naar mening van de klager niet aansluit bij zijn zorgvraag. In het jaarverslag wordt ook opgemerkt dat de burger ongeduldiger lijkt te worden en vaker van mening is dat hij ‘recht’ heeft op een doorverwijzing van een huisarts. Aanvankelijk was er een korte periode waarin er veel empathie bestond voor zorgverleners die onder lastige (corona)omstandigheden moesten werken, maar inmiddels lijkt het ongeduld van burgers toe te nemen.

Vooruitblikkend op het jaarverslag van 2021 wordt beschreven dat de verwachting is dat er de komende tijd een toename van coronagerelateerde klachten zal zijn. Daarnaast wordt, gezien de tot nu toe opvallende toename van het aanbod van aanvullende klaagschriften in 2021, de voorzichtige conclusie getrokken dat tuchtcolleges met succes naar de tuchtklachtfunctionarissen verwijzen indien het oorspronkelijke klaagschrift niet toereikend is. De tuchtklachtfunctionaris is daarmee een welkome aanvulling op het wettelijk instrumentarium van het medisch tuchtrecht om de kwaliteit van de zorg te (helpen) bewaken en bevorderen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven