Jacob de Boer over de vrijheid van onderwijs

Mr. van de week is Jacob de Boer, wetgevingsjurist bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Vrijdag 5 maart promoveerde hij aan Tilburg University op het proefschrift 'De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs'.

Delen:

U constateert dat de onderwijsvrijheid steeds verder wordt ingeperkt, nu scholen te maken krijgen met meer regels, meer toezicht en meer sancties. Aan de andere kant eist artikel 23 van de Grondwet dat de vrijheid van onderwijs moet worden beschermd. Welke rol dicht u de onderwijsinspectie hier toe?
De onderwijsinspectie heeft veel taken, onder andere met betrekking tot beleidsvorming en sanctionering, en is tot op zekere hoogte onafhankelijk van de minister. Dat vind ik problematisch, omdat dergelijke taken ook politiek van aard zijn. Daarom stel ik voor om die taken naar de minister over te hevelen, zodat de inspectie zich kan richten op haar kerntaak: nalevingstoezicht.

U noemt de onderwijsinspectie ‘politieman én adviseur’ en u bent kennelijk niet blij met die dubbelrol. Hoe zou het beter kunnen?
De onderwijsinspectie is bij uitstek deskundig ten aanzien van onderwijskundige en pedagogische zaken. Daarom houdt ze toezicht op de naleving, en heeft ze een stimulerende rol, dat wil zeggen: om advies te geven aan scholen hoe hun onderwijs beter kan, los van wettelijke voorschriften. De combinatie van die twee rollen wordt als problematisch gezien omdat de inspectie enerzijds met scholen mee moet denken, maar anderzijds ook streng moet kunnen zijn. Wat mij betreft moet worden onderzocht of de stimulerende rol bij particuliere organisaties kan worden belegd, eventueel met een accreditatiesysteem. Dat onderzoek moet zeker ook in ogenschouw nemen dat de inspectie zo deskundig is: een privatisering moet niet verlies van de kwaliteit van de taakuitoefening leiden.

U stelt ook voor om beëindiging van de bekostiging van scholen (sluiting dus) in het basis- en voortgezet onderwijs in meer gevallen mogelijk te maken. Wat zit daar achter?
Het is een wat technisch verhaal. Voor niet-bekostigde scholen is het mogelijk om ze de status van ‘school’ te ontnemen. De leerplicht kan er dan niet worden vervuld. Die ultieme sanctie kan in meer gevallen worden opgelegd dan de beëindiging van de bekostiging. Dat vind ik gek: hoewel de beëindiging een zware sanctie is, is het een minder heftige sanctie dan het ontnemen van de status van school. Waarom zou dat dan in minder gevallen kunnen dan het ontnemen van de status van school?

Uw promotie was de drieduizendste in de 98-jarige geschiedenis van Tilburg University. Is dat extra feestelijk gevierd?
Zeker. De rector magnificus zelf en de decaan van de rechtenfaculteit waren aanwezig bij de promotie en zij hebben een toespraak gehouden, waarin zij in het bijzonder hebben stilgestaan bij dit heuglijke feit.

Als u het voor het zeggen had…
… zou ik artikel 23 Grondwet moderniseren. De bepaling is ongelooflijk lastig te lezen – dat moet anders kunnen.

Wat is niet over u bekend, wat wel interessant is?
Ik ben fan van country-muziek, al heb ik een vrij gevarieerde smaak. Wel de wat modernere country: Ryan Bingham, Eric Church, Kacey Musgraves bijvoorbeeld.

Wie is voor u een bron van inspiratie?
Vele mensen. Mijn promotoren, Lex Michiels en Paul Zoontjens, zijn degenen die mij geïnspireerd hebben tijdens het schrijven van het proefschrift.

Welk boek las u het laatst?
Het laatst las ik een verhalenbundel van Tsjechov. Vooral de Dame met het hondje was uitzonderlijk goed.

Wat staat er bovenaan op uw bucketlist?
Ik zou nog eens de Mont Ventoux willen beklimmen, met de fiets.

Met welke beroemdheid had u graag in de schoolbankjes gezeten?
Ik héb, als Volendammer, met beroemdheden in de schoolbanken gezeten: Nick en Simon.

Benieuwd naar de studententijd van Jacob de Boer? Lees het hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven