Mr. van de dinsdag: prof. Madeleine de Cock Buning

Delen:

Madeleine de Cock Buning Mr. van de dag is prof. Madeleine de Cock Buning (advocaat bij De Brauw en hoogleraar auteursrecht en media- en communicatierecht). Zij houdt morgen een lezing over oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame tijdens het congres over merken- en modellenrecht in Amsterdam.

Wat is in grote lijnen de inhoud van uw inleiding?

Mijn lezing met de wat ouderwets aandoende titel ‘Merkhouder en vergelijkende reclame:van verwarring, misleiding en oneerlijke handelspraktijk’ gaat over zeer actuele Europese rechtspraak en wetgeving waarin de positie van de merkhouder in vergelijkende reclame-uitingen van concurrenten wordt uitgekristalliseerd. Kort en goed: er mag op dit gebied veel meer dan we eerder voor mogelijk hadden gehouden.

Wat moet iedereen weten over misleidende reclame?

Voor juristen: dat de (omgekeerde) bewijslast van de juistheid van een claim berust bij de adverteerder. Voor consumenten: dat concurrenten elkaar heel goed in de gaten houden zodat het wel meevalt met de misleidende reclame in Nederland. Voor concurrenten: dat je bij overtreding van de Richtlijn 2005/29/EG Oneerlijke Handelspraktijken vermoedelijk bij de gewone rechter en zeker bij de Reclame Code Commissie terecht kunt.

Het congres waarop u spreekt is volgens de organisator ‘de ontmoetingsplek om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen’. Stel, er komt 15 man opdagen. Is dit dan misleidende reclame?

Niet misleidend want feitelijk juist: met 15 man kun je ook (of juist) ervaringen uitwisselen en nieuwe ideeën opdoen. De ervaring leert dat dit congres ten minste 100 deelnemers heeft, dus je hebt het nu ruimschoots voor het kiezen door wie je je wilt laten inspireren.

Is uw lezing te downloaden of te bestellen, en zo ja, waar?

Congresbezoekers treffen de lezing  in de cursusmap. Overige geïnteresseerden kunnen mailen naar Jolanda.Maesen@debrauw.com.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Onze buurman uit mijn Bussumse jeugdjaren en tegenwoordige advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Feer – Gouden Peer – Verkade. Zijn conclusies zijn academische kunststukken die je met plezier leest, of je zijn mening deelt of niet. Tijdens het Kluwer Nationaal Auteursrechtcongres van dit najaar had hij de zaal volkomen plat met zijn kraakheldere beschouwing over onder andere het Endstra-arrest.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 10 EVRM dat de communicatievrijheid garandeert en tegelijkertijd voldoende bewegingsruimte biedt om in te spelen op maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen.

Welk wetsartikel het slechtst?

Art. 7 Grondwet: deze voor het functioneren van onze democratie essentiële bepaling is door de convergentie in de media volstrekt achterhaald en verdient herziening. Vermelding verdient ook zeker de decompilatiebepaling uit art. 45m Auteurswet. Deze bepaling staat ‘ten gunste van de standaardisatie’ uitsluitend toe wat technisch zinledig is en verbiedt al het overige. Tot slot noem ik (in zijn geheel) de Europese Verordening EG 1924-2006 voedings- en gezondheidsclaims. Dit onverteerbare wetgevingsgedrocht laat na waarvoor het in het leven is geroepen (de consument beschermen), maar brengt wel ongelooflijk veel administratieve rompslomp met zich mee.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Mijn benoeming tot hoogleraar in 2005 (media en communicatierecht) en in 2007 (incl. auteursrecht) is het meest voor de handliggende antwoord, maar juister is een – niet nader aan te duiden – moment waarop ik gegrepen werd door de betekenis van het recht als (sturings)instrument in onze maatschappelijke werkelijkheid.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

IEPT.nl, cvdm.nl en boek9.

Welk boek las u het laatst?

Ik lees van alles door elkaar. Maar recent met het meeste plezier ‘Lotus-brieven’ van Adriaan Morriën. Een tijdsdocument waarin de lezer bijna voelbaar getuige is van onbestaanbare liefde tegen de achtergrond van het Amsterdamse literaire milieu in zijn hoogtij dagen.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Kermit de Kikker, omdat hij beminnelijk en grappig is. Overigens ben ik allergisch voor iedere vorm van vrijheidsbeneming, dus liever buiten de cel.

Weet u een goede Mr. van de Dag? Mail ons: redactie@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven