Mr. van de dinsdag: S.K. Gabriël-Breukers

mr. S.K. Gabriël-BreukersMr. van de dag is S.K. Gabriël-Breukers (Universiteit van Tilburg). Zij promoveert morgen aan de Universiteit van Tilburg. De titel van haar proefschrift: ‘Hulp in de handhaving. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor de overheid om de handhaving af te stemmen op controles en maatregelen in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging’.

Wat is het onderwerp van uw proefschrift?
De handhaving van wetgeving wordt nog vaak als een exclusieve overheidstaak gezien. Dit onderzoek stelt deze opvatting ter discussie en gaat in op de mate waarin en de manier waarop particuliere instellingen kunnen worden betrokken bij de handhaving van publiekrechtelijke regels. De nadruk ligt daarbij op de vraag in hoeverre de overheid, door middel van het vorderen van informatie, haar activiteiten in het kader van de handhaving optimaal kan afstemmen op controles die reeds worden verricht door privaatrechtelijke instellingen.

Wat is daarvan de relevantie voor het recht?
De inschakeling van privaatrechtelijke instellingen vergt een fundamenteel nieuwe doordenking van het begrip handhaving en de wijze waarop juridische instrumenten in het kader van de handhaving worden vorm gegeven.

Tot welke aanbevelingen komt u?
Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het juridische kader voldoende mogelijkheden biedt voor de overheid om van een privaatrechtelijke instelling overdracht van informatie af te dwingen. Het is echter de vraag in hoeverre het praktisch ook wenselijk is om van alle juridische mogelijkheden gebruik te maken. Het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie ten behoeve van de differentiatie van toezicht is kansrijk, met name wanneer deelname aan privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging vrijwillig is. Het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie ten behoeve van de opsporing of de sanctionering is echter risicovol, omdat daardoor de vertrouwensrelatie tussen de deelnemers aan een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging en de privaatrechtelijke instelling onder druk komt te staan.

Wat is de leukste stelling in uw proefschrift?
Overigens ben ik van mening dat Carthago nooit verwoest had mogen worden.

Wie was bij het schrijven van uw proefschrift uw bron van inspiratie?
Mijn promotoren: Rob van Gestel, Lex Michiels en Adrienne de Moor. Daarnaast alle promovendi die er vóór mij in zijn geslaagd een dissertatie af te ronden.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?
Artikel 6 EVRM.

Welk wetsartikel het slechtst?
Artikel 120 Grondwet.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?
Het schrijven van een preadvies voor de Jonge VAR in 2005 en het geven onderwijs tijdens een Summerschool voor Russische studenten in Tomsk (Siberië) in 2003.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?
www.rechtspraak.nl (en ook www.overheid.nl).

Welk boek las u het laatst?
De Kathedraal van de zee (Ildefonso Falcones).

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Mijn echtgenoot Arno en mijn zoontje Lennart.

Weet u een goede Mr. van de Dag? Mail ons: redactie@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven