Mr. van de maandag: Stéphanie van Gulijk

Delen:

Stéphanie van GulijkMr. van de dag is Stéphanie van Gulijk (docent Verbintenissenrecht en Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing aan de Universiteit van Tilburg). Zij promoveerde vorige week aan de Universiteit van Tilburg op Europees architectenrecht. De titel van haar proefschrift luidt: ‘European Architect Law. Towards a New Design’.

Wat is het onderwerp van uw proefschrift?

Mijn proefschrift gaat over de rechtsverhouding tussen architecten en opdrachtgevers. Deze rechtsverhouding is uitvoerig onderzocht in vijf Europese rechtsstelsels: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Ik heb vier reguleringsvragen onderzocht die vaak tot problemen leiden op nationaal en Europees niveau, namelijk de toegang tot de vrije markt van architecten, de aansprakelijkeid van architecten jegens de opdrachtgever, de mogelijkheden om deze aansprakelijkheid te beperken en de eventuele verzekeringsplicht van architecten. Ook de belangrijkste kosten van deze vier reguleringsvragen zijn gedetailleerd uiteengezet middels een rechtseconomische methode.

Wat is daarvan de relevantie voor het recht?

Nog niet eerder is het architectenrecht op een dergelijke rechtsvergelijkende schaal onderzocht. Bovendien is het voor het eerst dat de kosten van genoemde reguleringsvragen in kaart zijn gebracht.

Tot welke aanbevelingen komt u?

Het architectenrecht kan op een aantal punten worden aangepast: beroepsbescherming van architecten kan worden vervangen door een uitgebreidere titelbescherming door bijvoorbeeld gebruik te maken certificering om de kwaliteit van ontwerpen en veiligheid van gebouwen zeker te stellen. Verder kent het Europese architectenrecht overwegend een schuldaansprakelijkheid terwijl risicoaansprakelijkheid minder kosten met zich meebrengt. Voor traditionele ontwerpopdrachten zou daarom een risicoaansprakelijkheid kunnen worden ingevoerd. Het limiteren van de aansprakelijkheid van architecten in een bv met beperkte aansprakelijkheid is als gevolg van de schaalvergroting een goedkope reguleringsoptie. Het is goed dat het Belgische architectenrecht onlangs op dit punt is aangepast. De verzekeringsplicht van sommige Europese architecten brengt hoge kosten met zich mee, terwijl risiconeutrale architecten, aannemers of opdrachtgevers het risico van schade net zo goed of zelfs beter kunnen dragen.

Is het in lijn met/een breuk t.o.v. de bestaande leer/jurisprudentie?

Over dit onderwerp is sinds jaren weinig geschreven. Mijn aanbevelingen zijn bedoeld als aanknopingspunten. Vooral de rechtseconomische benadering biedt een nieuwe kijk op het architectenrecht.

Waarom is uw idee beter?

Mijn aanbevelingen voor een verbeterd Europees architectenrecht bieden een nieuw perspectief, namelijk kostenreductie. Of dit perspectief beter is, zal in de praktijk moeten blijken. Het is in elk geval verfrissend en biedt geheel nieuwe gezichtspunten.

Wat is de leukste stelling in uw proefschrift?

Ik heb geen stellingen opgenomen in mijn proefschrift.

Wie was bij het schrijven van uw proefschrift uw bron van inspiratie?

De voornaamste bron van inspiratie was het onderzoeksproject Principles of European Law, Service Contracts waarin ik over designcontracts heb geschreven. Mijn promotor Maurits Barendrecht was de leider van dat onderzoeksproject. Daarnaast was mijn andere promotor, Matton van den Berg, fenomeen in het bouwrecht, een belangrijke inspiratiebron.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Een open deur, maar artikel 7 uit de Grondwet over de vrijheid van meningsuiting. Dit artikel is van groot belang.

Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 248 uit boek 6, althans de jurisprudentie daarover. Naar mijn idee wordt er in Nederland te veel met de mantel der redelijkheid en billijkheid bedekt. Dat leidt tot rechtsonzekerheid.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Tot nu toe is dat de verdediging van mijn proefschrift.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.rechtspraak.nl.

Welk boek las u het laatst?

Arthur Japin: ‘Een schitterend gebrek’.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met mijn dochter. Met haar kan ik nooit genoeg ‘quality time’ krijgen.

Weet u een goede Mr. van de Dag? Mail ons: redactie@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven