Mr. van de vrijdag: Bernard Schols

Delen:

Bernard ScholsMr. van de dag is Bernard Schols. Hij is onlangs benoemd tot hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wat maakt het hoogleraarschap aantrekkelijker dan het zijn van notaris?

Als hoogleraar wordt men minder in een keurslijf gestopt dan een notaris. Dat neemt niet weg dat de functies uiteraard ook gecombineerd kunnen worden.

Wat gaat u samen met uw broer doen, en wat gaat u anders dan hij doen?

Samen proberen de komende twintig jaar het grote gat dat in Nijmegen is ontstaan, na het recente vertrek van de hooggeleerde heren Van Mourik en Verstraaten, dicht te lopen.
Ik zal meer met een fiscale bril naar de materie kijken dan broer Freek en voor de rest hebben wij dezelfde bourgondische visie op het leven, zij het dat het bij mij ‘iets meer’ van het lichaam af te lezen is.

U verwijst vaak naar het Duitse recht. Wat heeft u met Duitsland?

Allereerst had bij het onderwerp van mijn proefschrift de executeur(-testamentair) de Duitse Testamentsvollstrecker een voorbeeldfunctie voor zijn Nederlandse collega en daar komt bij dat de Duitse literatuur op het gebied van burgerlijk recht en het belastingrecht onuitputtelijk is. Daarnaast was het op de middelbare school nog een droom om ooit leraar Duits te worden. Dat zal ongetwijfeld, bewust dan wel onbewust, ook een rol spelen. Wat wil je met zes talen in je pakket? Het werd uiteindelijk ‘rechten’, zij het hier en daar met een Duits sausje.
Ook verdient de smaak van het Duitse bier een eervolle vermelding.

Wat zijn de ‘sterren’ van de ‘executeur-testamentair’?

In het notariële jargon heb ik bij wijze van grap, doch toch ook om didactische redenen, deze terminologie ‘in woord en geschrift’ geïntroduceerd ten tijde van de invoering van het nieuwe erfrecht. Er bestaat een begrafenisexecuteur (met één ster), een beheersexecuteur (met twee sterren) en een turbo-executeur(-afwikkelingsbewindvoerder, met drie sterren).
Wat schetst mijn verbazing? In zijn conclusie voorafgaand aan het belangrijke arrest van de Hoge Raad van 21 november 2008 over de rechtspositie van de executeur, wordt door advocaat-generaal Langemeijer deze terminologie gememoreerd en daarmee ‘gelegaliseerd’.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Uiteraard mijn promotor Martin-Jan van Mourik, die mij aangezet heeft tot het verbintenisrechtelijke denken. We hebben samen heel wat afgelachen in het Nijmeegse, wat een gezonde wetenschapsbeoefening steeds heeft bevorderd.
Wat de fiscaliteit betreft, mag de Tilburgse hoogleraar Van Dijck niet onvermeld blijven. Hij had een enorm gevoel voor de civielrechtelijke dogmatiek die aan de grote fiscale leerstukken ten grondslag ligt, iets wat hij tijdens zijn colleges overdroeg aan zijn studenten.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 10 van de Successiewet 1956: de ‘omzetting’ van eigendom in genotsrechten als belastbaar feit bij overlijden. Hier bevinden wij ons door middel van fiscale fictie op het kruispunt van burgerlijk recht en successierecht. Heerlijk!

Welk wetsartikel het slechtst?

‘Erfopvolging heeft alleen door den dood plaats (art.4:877 oud BW)’, zijnde het eerste artikel van het oude erfrecht. Nogal wiedes! Dit artikel is in het nieuwe erfrecht dan ook niet meer teruggekeerd.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Mijn promotie op 7 december 2007 in combinatie met het feit dat de hooggeleerde Schoordijk naar Nijmegen afreisde om te opponeren.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.rechtspraak.nl.

Welk boek las u het laatst?

‘Als een god in Limburg’ van Bertus Aafjes, Godfried Bomans en vele anderen.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Aangezien ik mijn geliefde Lies en mijn kinderen Sterre, Sebastiaan en Lune geen verblijf in het cachot toewens, kies ik Campino, de zanger van de Toten Hosen.

Weet u een goede Mr. van de Dag? Mail ons: redactie@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven