Mr. van de vrijdag: jhr. J.L.R.A. Huydecoper

jhr. mr. J.L.R.A. HuydecoperMr. van de dag is jhr. J.L.R.A. Huydecoper (advocaat-generaal Hoge Raad). Hij is onlangs uitgeroepen tot Gouden Peer Huurrecht 2008. Een uitgebreid interview met Gouden Peer Huydecoper is te lezen in Mr. magazine, dat vandaag verschenen is.

Was u verrast door uw uitverkiezing?
Ja, natuurlijk. Wie zou daar niet door verrast zijn (blij verrast, in mijn geval)?

Verwacht u nu een plotselinge loopbaanverandering?
Die verwacht ik niet, en daar hoop ik ook helemaal niet op. Ik zit waar ik nu zit tot mijn zeer grote tevredenheid, en hoop daar dus te zitten tot het echt niet meer kan.

Woont u zelf in een huurhuis?
Woon ik in een huurhuis? Nee. Vroeger – héél vroeger – heb ik natuurlijk wel woonruimte gehuurd, maar een echte ‘ervaringsdeskundige’ kun je mij niet noemen.

Stel, u was 40 jaar jonger, zou u actief zijn in de kraakbeweging?
Zeker niet. Ik draag de sociale huisvesting (en de daarmee verbonden huurwetgeving) een warm hart toe, maar ik heb de aanpak van de kraakbeweging altijd verwerpelijk gevonden. Dat is er met het verloop van de jaren eerder sterker dan zwakker op geworden.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?
Toen hij nog leefde was dat prof. Van Nieuwenhoven Helbach, mijn eerste ‘baas’ als advocaat, en daarna langjarige compagnon en vriend. Trouwens, sinds zijn overlijden heeft hij als inspiratiebron allerminst afgedaan. Maar u denkt misschien aan een nog levende jurist. Daar bewonder ik er heel wat van. Mochten ook niet-juristen mogen meedoen (de vraag laat die mogelijkheid open), dan is het antwoord voor de hand liggend maar van harte gemeend: dan is dat mijn vrouw.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?
Ontboezeming vooraf: onze negentiende-eeuwse wetgever had een betere hand van het schrijven van literair verantwoorde ‘slogans’ dan onze huidige wetgever – wat wij nu aan wetten hebben is kwalitatief veel beter, maar lang niet zo mooi. Iets van de negentiende eeuwse schoonheid klinkt nog door in het huidige art. 1:1 BW – dat vind ik in elk geval erg mooi.

Welk wetsartikel het slechtst?
Het lelijkste wetsartikel: om die prijs wedijveren heel veel van de eindeloos uitgesponnen, nauwelijks leesbare wetsartikelen die, mede vanwege de Europese of andere internationale verplichtingen, steeds vaker opduiken. Voorbeelden: art. 6:196B BW, of art. 5 Wet internationale misdrijven (dat in mijn ‘kleine lettertjes’-wetgevingseditie een dikke drie pagina’s in beslag neemt).

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?
Hoogtepunt in mijn loopbaan – dat vond en vind ik ongetwijfeld – de benoeming tot A-G. Een prachtbaan, die ik iedereen van harte kan aanbevelen.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?
Met voorsprong: Porta Juris, maar de andere courante sites zou ik niet kunnen of willen missen.

Welk boek las u het laatst?
Ik moest twee juridische boeken recenseren (en die heb ik dus gelezen), maar dat zult u wel niet bedoelen. Buiten de vakliteratuur was het ‘The Force of Destiny’ van Duggan, een prachtig boek over de moderne Italiaanse geschiedenis.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Wat een vraag! Dierbaren wens je geen verblijf in een cel toe, ook niet ‘samen’; en met niet-dierbaren wil je de cel óók niet delen. Een vreselijk dilemma. Louter vanuit mijn eigen voorkeur bezien, is het antwoord weer voor de hand liggend, maar net zo van harte gemeend: mijn vrouw natuurlijk (en dan mag het ook wel wat langer duren).

Weet u een goede Mr. van de Dag? Mail ons: redactie@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven