Mr. van de vrijdag: Karin Ammerlaan

Delen:

Karin AmmerlaanMr. van de dag is Karin Ammerlaan (Universiteit van Tilburg). Zij promoveert vandaag aan de Universiteit van Tilburg op het onderwerp: de rol van de overheid bij de afwikkeling van rampen, vanuit een belangenperspectief van de slachtoffers.
De titel van haar proefschrift: ‘Na de ramp. De rol van de overheid bij de (schade-)afwikkeling van rampen, vanuit een belangenperspectief van de slachtoffers’.

Kunt u iets meer vertellen over het onderwerp van uw proefschrift?

Ik heb de rol van de overheid bestudeerd na rampen, vanuit een belangenperspectief van de slachtoffers. Daarin heb ik aandacht besteed aan de rol van de overheid als verschaffer van de WTS, als civielrechtelijk aansprakelijke partij en als politiek verantwoordelijke partij voor de rampenbestrijding en de nazorg.

Wat is daarvan de relevantie voor het recht?

Ik bestudeer de relatie van de overheid met het aansprakelijkheidsrecht en ook ga ik grondig in op het bestaan van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en zware ongevallen. Het recht staat in een bredere context centraal en wordt vanuit een belangenperspectief benaderd.

Tot welke aanbevelingen komt u?

Mijns inziens dient de overheid te werken met een belangengericht nazorgbeleid, waarbij aandacht bestaat voor de volgende punten:

– Geef erkenning een duidelijke plaats in een nazorgbeleid

  • – Communiceer over:
  • a) het politieke verantwoordingsproces na een ramp;
  • b) de lessen die worden getrokken na een ramp;
  • c) eventueel politiek falen van de overheid zelf.
  • – Herbezinning over de eigen rol van de overheid bij de schadeafwikkeling:
  • a) aanpassing van de WTS;
  • b) aanpassing art. 3:305 BW (collectieve actie);
  • c) ontwikkel een visie ten aanzien van politiek falen en het doen van tegemoetkomingen.

Is het in lijn met/een breuk t.o.v. de bestaande leer/jurisprudentie?

De aanbevelingen zijn niet zozeer juridisch van aard, wel juridisch zijn de aanbevelingen over de herbezinning van de overheid over de eigen rol bij de schadeafwikkeling na rampen. Ik pleit – evenals Tzankova e.a. – voor een aanpassing van art. 3:305 a BW en om een directe collectieve actie tot schadevergoeding wel mogelijk te maken, teneinde slachtoffers een betere onderhandelingspositie te geven bij een eventueel WCAM-traject. Ook doe ik aanbevelingen voor een herziening van de WTS.

Waarom is uw idee beter?

…ik benader de problematiek van de rol van de overheid niet vanuit de traditioneel juridische invalshoek. Ik beschouw slachtoffers niet als ‘eisers’ met een financieel belang, maar toon aan dat het slachtoffers om veel meer te doen is dan geld. Dat geldt vooral voor slachtoffers van een man-made ramp. Vanuit die context probeer ik dan ook aanbevelingen te doen, die ‘juridisch’ overstijgend zijn.

Wat is de leukste stelling in uw proefschrift?

Ik heb geen stellingen toegevoegd.

Wie was bij het schrijven van uw proefschrift uw bron van inspiratie?

De slachtoffers van rampen. Wat laat de sociaalwetenschappelijke literatuur zien over de belangen van slachtoffers? En hoe denken slachtoffers over de overheid? Hoe kan het recht bijdragen bij de verwerking van hun leed, en hoe kan de overheid daar een rol in spelen? Dat waren vragen die centraal stonden.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Ik vind wetsartikelen niet mooi.

Welk wetsartikel het slechtst?

Nou ja slecht, slecht… Ik vind dat de WTS nou niet bepaald rekening heeft gehouden met man-made rampen. Het zijn enkel artikelen gericht op een tegemoetkoming voor onder andere zaakschade, personenschade wordt niet genoemd. Beetje raar als je bedenkt dat het gaat om een wet die een tegemoetkoming moet geven bij rampen en zware ongevallen. Het kabinet heeft echter laten weten de WTS te willen herzien en ook personenschade als schadecategorie op te nemen.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Vandaag mijn dr.-titel behalen. Laat ik zeggen dat ik daarna hoop op nieuwe hoogtepunten uit mijn carrière, en die hoeft niet per se een juridisch vervolg te krijgen.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.overheid.nl, www.rechtspraak.nl, www.njb.nl.

Welk boek las u het laatst?

Ik lees verschillende boeken. Een greep: ‘Microtrends: The Small Forces behind tomorrow’s big changes’, van Mark J. Penn, voor mijn proefschrift heb ik het boeiende ‘On Apology’, van Aron Lazare gelezen, ik ben bezig in ‘Made to Stick’, van Chip & Dean Heath (over hoe je ideeën kunt laten beklijven bij mensen, erg leuk), en heb ten slotte het boek ‘Eat, Pray Love’ van Elizabeth Gilbert openliggen.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Dat ligt eraan. Indien het gaat om een locatie voor een boeiend gesprek (maximaal één dag), dan zou ik graag eens met het kabinet willen praten. Gaat het om isolatie voor langere tijd, dan blijft de cel leeg. Het laatste jaar van mijn promotietraject heb ik mezelf ‘opgesloten’ en ik doe het nooit meer over; laat staan dat ik mensen die ik bewonder en liefheb de cel gun!

Weet u een goede Mr. van de Dag? Mail ons: redactie@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven