Mr. van de week: Eddy Bauw

Delen:

Eddy BauwMr. van de week is Eddy Bauw. Hij spreekt aanstaande vrijdag tijdens het symposium ‘Verhoging griffierechten’ dat georganiseerd wordt door het gerechtshof Amsterdam. Bij dit symposium staan de voorgenomen bezuinigingen op de rechtspraak centraal. Bauw is hoogleraar rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij hoofd juridische kwaliteit, wetgevingsadvisering en internationale samenwerking bij de Raad voor de rechtspraak.

Er zijn al zo veel bijeenkomsten over de beruchte bezuinigingen georganiseerd. In hoeverre heeft dit allemaal eigenlijk zin en effect op de politieke besluitvorming?

De kwaliteit van de democratische besluitvorming is gebaat bij intensief debat zolang het parlement nog niet heeft beslist. Ook al zijn de politieke marges klein als het gaat om wetsvoorstellen die ingrijpende bezuinigingen moeten realiseren, het moede hoofd al bij voorbaat in de schoot leggen kan natuurlijk niet als het over echt belangrijke zaken gaat. En dat is hier het geval. Ik weiger mij over te geven aan een cynische kijk op de politiek en ga er dan ook vanuit dat inhoudelijke argumenten nog steeds de doorslag kunnen geven. Daarom is het van belang het debat nu voluit te voeren.

In 2003 werden de griffierechten met 15% verhoogd. De VVD-fractie in de Eerste Kamer was toen al zeer kritisch. De kans dat het huidige wetsvoorstel er ooit door komt, lijkt daarom klein. Maken we ons niet veel te druk?

Er zijn er die juist anders redeneren: de coalitiepartijen en de gedoogpartij hebben ervoor getekend en dus is de koers al gelopen. Als politiek alleen een kwestie van logica en consistentie zou zijn, zou op basis van eerdere discussies over de verhoging van griffierechten inderdaad mogen worden verwacht dat het wetsvoorstel het niet zal halen, maar u en ik weten dat politiek niet zo werkt. Dat is geen verwijt aan de politiek, maar een constatering. Daarom, ‘just to be on the safe side’ lijkt het verstandig om het debat nu volop aan te gaan.

Het moet uit de lengte of uit de breedte, want vaststaat dat er bezuinigd moet worden. Wat zijn de alternatieven?

Op alles kan worden bezuinigd, dus ook op de rechtspraak. Het probleem met het wetsvoorstel is de ongehoorde omvang van de bezuiniging en de gebrekkige manier waarop daar invulling aan wordt gegeven. Een gematigder verhoging van de griffierechten, zonder het hele stelsel overhoop te halen en de onnodige bureaucratie te creëren waarvan nu sprake is, is wel degelijk mogelijk. Ook kan door digitalisering en innovatie van processen best op de kosten van rechtspraak worden bespaard, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Maar dat vraagt wel om een weloverwogen benadering en dat zal niet het idioot hoge bedrag dat nu op tafel ligt opbrengen.

Stel: u bent minister van Veiligheid en Justitie, wat zou u dan nú doen in deze?

Het zal niet verbazen: het wetsvoorstel intrekken en met het juridische veld het gesprek aangaan over hoe besparingen op het rechtsbestel wel kunnen samengaan met gewenste vernieuwingen. Aan het kabinet en de minister van Financiën zal de boodschap zijn dat is geprobeerd om uitvoering te geven aan deze afspraak in het regeerakkoord, maar dit onhaalbaar is gebleken. Die afspraak is onvoldoende doordacht gebleken.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Ik heb het genoegen gehad aan het begin van mijn carrière te mogen samenwerken met Wouter Snijders, destijds regeringscommissaris voor het Nieuw Burgerlijk Wetboek en vice-president van de Hoge Raad. Zoals hij (fenomenaal) juridisch inzicht koppelde aan pragmatisme is voor mij nog altijd een voorbeeld.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 6:162 BW (voorheen art. 1401). Het is fascinerend hoe achter één bepaling een heel universum schuilt.

Welk wetsartikel het slechtst?

De bepalingen in het wetsvoorstel minimumstraffen zullen, als zij onverhoopt het Staatsblad halen, hoge ogen gooien voor deze prijs.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Je moet jezelf in het leven altijd voorhouden dat het beste nog moet komen.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtspraak.nl

Welk boek las u het laatst?

‘The Art of Travel’ van Alain de Botton. Messcherpe observaties van een reizende filosoof, gebracht met veel humor. Een aanrader voor op reis.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Ik ben tegen twee op één cel.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven