Mr. van de week: Egbert de Groot

Delen:

Egbert de GrootMr. van de week is Egbert de Groot (advocaat bij AKD te Breda en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Leeuwarden). Het bestuur van AKD heeft De Groot per 1 januari 2010 benoemd tot voorzitter van de vestiging Breda. Hij volgt hiermee Pieter Colijn op.

Over welke bijzondere eigenschappen moet iemand beschikken als vestigingsvoorzitter?

Hij of zij dient draagvlak te hebben binnen de vestiging. Verder heeft hij of zij bij voorkeur de energie om de zaak te enthousiasmeren en mensen te binden.

Welke procedure is er eigenlijk gevolgd bij uw benoeming?

Er heeft consultatie plaatsgevonden bij de partners binnen de vestiging Breda, daaruit bleek dat er een meerderheid bleek te bestaan voor voordracht van ondergetekende.

Wat wilt u veranderen nu u vestigingsvoorzitter bent?

Wij staan voor de uitdaging om te investeren in verdere verbreding en verdere versterking van een aantal speerpuntssecties. Dat zal veel tijd en energie vragen van de betrokkenen.

Wat gaat u anders doen dan uw voorganger Pieter Colijn?

Ik vind dat mijn voorganger het prima heeft gedaan en hoop zijn lijn voort te zetten.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Om eerlijk te zijn heb ik niet echt een bron van inspiratie op het juridisch vlak. Recht is dienstbaar aan de samenleving en geen doel op zich. Het ordent het handelen, zorgt voor rechtszekerheid, veiligheid, economisch en sociaal welzijn. Advocaten dienen naar ik meen binnen die kaders een bijdrage te leveren aan een leefbare samenleving.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Elk wetsartikel dat ertoe leidt dat ik minder belasting moet betalen.

Welk wetsartikel het slechtst?

Elk wetsartikel dat ertoe leidt dat ik meer belasting moet betalen.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Ik hoop dat dat nog komt. Mijn benoeming als raadsheer-plaatsvervanger vind ik wel een mooie mijlpaal. Nu ben ik in staat om het recht vanuit twee invalshoeken te bezien. Ik ervaar dit als een verrijking.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.rechtspraak.nl

Welk boek las u het laatst?

“Het raadsel van de liefde” van Marianne Fredriksson.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Bij voorkeur keer ik ’s avonds terug naar mijn vrouw en drie kinderen. Een bezoek aan de gevangenis spreekt mij in het geheel niet aan.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven