Mr. van de week: Geert Raaijmakers

Delen:

Geert RaaijmakersMr. van de week is Geert Raaijmakers. Hij is voorzitter van het jaarcongres van het VU Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) dat plaatsvindt op donderdag 23 mei. Het thema van dit congres is ‘De veranderende rol van toezichthouders in de financiële sector’. Raaijmakers is hoogleraar ondernemings- en effectenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het ZIFO. Ook is hij advocaat bij NautaDutilh.

Wat is het ZIFO precies?

Het ZIFO is een instituut van de Vrije Universiteit dat onderzoek doet en debat organiseert op het terrein van het ondernemingsrecht en het financiële recht. Het richt zich vooral op actuele thema’s met een maatschappelijk belang waarover nog geen rechtsregels bestaan, maar die er wel moeten of zullen komen.

Uw collega Larissa Silverentand (advocaat financieel recht bij NautaDutilh) betwijfelt of de stroom aan nieuwe financiële regelgeving wel zo effectief is (zie interview in maartnummer van Mr. p. 72 e.v.). Wat vindt u?

Ik deel die twijfel. Er wordt soms te gemakkelijk aangenomen dat meer regels en meer toezicht de problemen zullen oplossen. Een beter regelgevend kader is nodig, maar er moet ook goed worden nagedacht over de onderlinge samenhang tussen regels en met name ook over hun effectiviteit. Daar is nog winst te behalen.

Wat wordt van de toezichthouders ‘nieuwe stijl’ verwacht?

Van raden van commissarissen wordt een intensievere vorm van toezicht verwacht, zeker bij complexe organisaties als financiële instellingen. De complexiteit van de materie is toegenomen door onder andere globalisering, schaalvergroting en een grotere afhankelijkheid van IT. Van AFM en DNB als externe toezichthouders wordt een hoge mate van alertheid verwacht voor het ontstaan van mogelijk problemen bij instellingen. Zij dienen zich ervan te verzekeren dat instellingen op de juiste weg zijn, en dienen mijns inziens vooral te stimuleren dat instellingen daarin hun eigen verantwoordelijkheid nemen. One size does not fit all.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Mijn promotieonderzoek waarop ik in 2002 ben gepromoveerd. Een uniek project waarmee voor mij niets vergelijkbaar is.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Met mijn Tilburgse achtergrond hecht ik aan de algemene norm van redelijkheid en billijkheid (artikel 2:8 en 6:2 BW). Ik vind dat wij moeten waken voor een steeds sterkere rule based benadering. Een dergelijke benadering leidt gemakkelijk tot een onwenselijke juridisering, zoals het Amerikaanse systeem laat zien.

Welk wetsartikel het slechtst?

Als hij wordt aangenomen door het parlement: het nieuwe artikel 2:135 lid 7 BW dat beoogt de waarde van aandelen in de eigen vennootschap van een bestuurder te bevriezen als die vennootschap onderwerp wordt van een openbaar bod. Een voorbeeld mijns inziens van doorgeschoten regelgeving die tot arbitraire oplossingen zal leiden in de praktijk, niet goed zal werken en bovendien afbreuk doet aan de algemene verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen om conflicterende belangen tegen te gaan.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Legal intelligence

Welk boek las u het laatst?

De alchemist (Paolo Coelho). Voor de tweede keer gelezen. Prachtig boek.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Nelson Mandela.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven