Mr. van de week: Jef Oomen

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Jef OomenMr. van de week is Jef Oomen. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Oomen volgt Franc Wilmink op, die per 8 februari zijn taken als voorzitter en bestuurslid neerlegt. Oomen is al ruim twintig jaar notaris in Den Bosch. Naast Oomen waren er nog twee kandidaten voor het voorzitterschap. Oomen werd nagenoeg unaniem gekozen.

Waarom heeft u zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap?

Vanuit mijn ambitie om met mijn bestuur en het KNB-bureau te werken aan de versterking van de maatschappelijke positionering van het notariaat.  

Wat is het eerste waarop u zich als voorzitter gaat toeleggen?

Concrete invulling geven aan de uitvoering van de strategische agenda 2015-2020: Notaris 2.0

U heeft aangegeven met grote inzet te zullen gaan werken aan de beleidsvisie Notaris 2.0. Wat kunnen wij op dit gebied van u verwachten?

Het ontwerpen van een eigentijdse “vertaling” van de notarieel geleverde rechtszekerheid en rechtsbescherming in een zich verder ontwikkelende samenleving waarin verdergaande digitalisering niet meer is weg te denken.
Met behulp daarvan en door verdergaande samenwerking met bijvoorbeeld ouderenorganisaties, consumentenorganisaties, artsenorganisaties en overige beroepsorganisaties komen tot een versterking van de maatschappelijke positionering van het notariaat. Juist in de verdergaande samenwerking met deze organisaties kan vorm gegeven worden aan een meer zichtbare maatschappelijke betrokkenheid van het notariaat.

U bent al ruim twintig jaar notaris. Hoe houdt u uw werk levendig?

Mijn werk levendig houden kost mij niet veel moeite. Het notarisvak is mensenwerk bij uitstek. Hun grote diversiteit en juridische problematiek  maken het altijd weer boeiend om hen te kunnen bijstaan. Oprechte interesse in mensen en organisaties van mensen, hen te willen adviseren en bijstaan beschouw ik als de basis van mijn notaris-zijn. Geen mens en  geen dag hetzelfde!

Als u het voor het zeggen had dan?

Gelukkig (of niet) heb ik dat niet. Als primus inter pares ben je de voortrekker naar buiten, maar wel van een bestuurlijk sterk collegiaal gedeelde visie  en strategie. Ik prijs mij gelukkig  in de wetenschap dat ik kan bouwen op mijn medebestuurders en het bureau van de KNB.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Als je zoals ik als kandidaat-notaris na je opleiding “gaat” voor het ambt, dan is je benoeming tot notaris  in je notarieel juridische carrière letterlijk en figuurlijk “de kroon” op je werk.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn inspiratie in mijn juridische bestaan ontleen ik niet aan één bron, maar drie. Ten eerste de vitaliteit van ons burgerlijk recht, dat telkens weer aansluiting weet te vinden bij de zich continue veranderende samenleving en de daarin geldende opvattingen. Ten tweede mijn klanten met hun schijnbaar onmogelijke vragen en onoplosbare problemen die je uitdagen creatief met de juridische instrumenten om te gaan en tot slot de samenwerking met mijn collega’s en medewerkers.

Welk wetsartikel vindt u het mooist? Welk wetsartikel het slechtst?

Met de gebeurtenissen van Parijs nog op het netvlies, artikel 1 van onze Grondwet. Het mooist maar ook het moeilijkst uitvoerbaar. Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde.

Het slechtste wetsartikel kan ik niet duiden, een slecht wetsartikel is in mijn optiek ieder wetsartikel dat door zijn formulering, en ondanks context, toelichting en uitleg toch niet die duidelijkheid casu quo eenduidigheid kan brengen ten aanzien van de situatie waarvoor het geschreven is.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Kluwer navigator.nl, Rijksoverheid.nl

Welk boek las u het laatst?

Augustus van John Williams een hele mooie voorbereiding op een komende rondreis naar onder meer het oude Carthago.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Robbert Dijkgraaf, met deze zo begenadigd wetenschapper en verteller in mijn cel is detentie geen straf maar een voorrecht.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top