Mr. van de week: Joep Hubben

Delen:

Joep-HubbenMr. van de week is Joep Hubben. Tijdens het symposium aanstaande vrijdag over kwaliteit in de zorg, dat wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht en Nysingh advocaten-notarissen, zal worden stilgestaan bij zijn 25-jarig wetenschappelijk ambtsjubileum. Hubben is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en advocaat bij Nysingh.

Het nieuwe kabinet heeft plannen om fors te bezuinigen op de AWBZ. Wat vindt u daarvan?

Die bezuiniging is onafwendbaar. Te betreuren valt het gebruik van de kaasschaafmethode. Beter zou zijn geweest het op inhoudelijke keuzen gebaseerde model dat de commissie Dunning medio jaren negentig heeft uitgewerkt. 

Door verschillende letselschadeadvocaten wordt beweerd dat medische verzekeraars van ziekenhuizen, die worden ingeschakeld bij mogelijke medische fouten, bewust de procedure frustreren. Wat moet er gebeuren?

Dat gebeurt niet bewust. Wel duurt de afhandeling te lang voor de gelaedeerden of nabestaanden. Probleem is vaak het debat over de interpretatie van de medische toedracht. Het zou al helpen indien ook de ingeschakelde medisch deskundigen aan termijnen worden gebonden.

Al een kwart eeuw bent u als wetenschapper actief. Hoe heeft het gezondheidsrecht zich in die jaren ontwikkeld?

De  gezondheidswetgeving is sterk uitgebreid, vooral op bestuursrechtelijk gebied. De gezondheidszorg wordt steeds gecompliceerder (o.a. meer technologie, schaalvergroting,  samenwerking) en dat leidt tot ingewikkelder wetgeving in weerwil van de roep om deregulering. Het terrein van het gezondheidsrecht dijt alsmaar verder uit en daardoor dreigt verbrokkeling van het vak. Het is steeds moeilijker om het overzicht te houden. Dat schrikt jonge juristen af.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Mijn benoeming tot hoogleraar gezondheidsrecht 25 jaar geleden, min of meer tegelijkertijd met mijn benoeming tot raadsheer in het Hof Arnhem.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn promotor prof. Henk Leenen die helaas te vroeg is overleden.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 22 Grondwet dat de overheidsverantwoordelijkheid voor toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg regelt.

Welk wetsartikel het slechtst?

Art. 87, lid 7, onder e, sub 3 Zorgverzekeringswet. Dat is geen fraaie bepaling omdat het daarin voorziene verhaalsrecht van de zorgverzekeraar de privacy van de patiënt kan doorkruisen.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

De website van GezondheidszorgJurisprudentie, waarvan ik, samen met confrère Rolf  de Groot, hoofdredacteur ben.

Welk boek las u het laatst?

‘De ochtend loeit weer aan’ van de Curacaosche schrijver Tip Marugg. Ook onder de tropenzon kan het leven, ondanks veel whisky, uitzichtloos zijn.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met mijn levenspartner die mij zeker de gedachte aan een gevangeniscel zal doen vergeten. Bovendien is zij arts en dat is in een dergelijke  afzondering nooit weg.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven