Mr. van de week: mr. Iris van Domselaar

Delen:

Iris van DomselaarMr. van de week is mr. Iris van Domselaar. Zij is docent/onderzoeker in rechtsfilosofie en beroepsethiek voor juristen en werkt aan een proefschrift over tragiek in het recht. Van Domselaar is a.s. vrijdag een van de sprekers op het Symposium Juridische Argumentatie, dat voor de zesde keer in Rotterdam gehouden wordt. Op het symposium staan de ontwikkelingen in de rechtspraktijk en de rechtstheorie centraal die van betekenis zijn voor het onderzoek naar juridische argumentatie.

Als wij het symposiumprogramma bekijken lijken veel bijdragen nogal abstract. Snapt de gewone huis-, tuin- en keukenjurist er ook wat van, of is het symposium vooral op wetenschappers gericht?

Het symposium richt zich vooral op wetenschappers en op de in de rechtstheorie geïnteresseerde praktijkjurist. Dat wil niet zeggen dat de inhoud van de lezingen niet van belang is voor de rechtspraktijk. Rechtswetenschappelijke bevindingen vinden vaak hun weg wel naar de praktijk, bijvoorbeeld via de vakbladen. Veel rechtsgebieden hebben zich in wisselwerking met de rechtswetenschap ontwikkeld.

Kunt u de kern van uw lezing in één zin samenvatten?

In mijn lezing betoog ik dat een dominant idee over de rationaliteit van de bestuurlijke belangenafweging – een benadering die ik aanduid met bestuursrechtelijke commensurabiliteit – geen stand houdt en dat een deugdethische benadering een beter raamwerk biedt om de rationaliteit van de bestuurlijke belangenafweging te begrijpen.

Uw bijdrage heet ‘Natte vingerwerk? Over de (ir)rationaliteit van belangenafweging in het bestuursrecht’. Gaat de bestuursrechter vaak met een natte vinger te werk?

Niet zonder meer. Echter, ik bestrijd wel het idee dat we de rationaliteit van de bestuurlijke belangenafweging en de toetsing daarvan kunnen begrijpen als toepassing door een voorafgaande maatstaf.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Dat zijn toch wel de grote filosofen, zoals Plato, Aristoteles, Kant, en Hegel. Door het werk van Martha Nussbaum ben ik tijdens mijn studie rechten ook filosofie gaan studeren. Haar boeken laten zien dat rechtsvragen vaak onlosmakelijk verbonden zijn met ethische en filosofische vraagstukken. Het is jammer dat studenten vandaag de dag niet zo makkelijk nog een tweede studie kunnen doen. Zeker de jurist kan wat aan een studie als geschiedenis of filosofie hebben.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 1. Gw., omdat dit artikel een ‘mer à boire’ aan rechtsfilosofische vragen in zich draagt, zoals bijvoorbeeld de vraag wat we onder ‘gelijkheid’ moeten verstaan, wat precies het verschil tussen feit en norm is, wat de betekenis is van rechtsbeginselen in een rechtsorde, in hoeverre een rechter aan die beginselen zou moeten toetsen, etc.

Welk wetsartikel vindt u het slechtst?

Het aanstaande wetsartikel dat illegaal verblijf strafbaar stelt.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Die zijn er voortdurend in de geïnspireerde momenten, dat kwartjes vallen of dat ik een mooi nieuw boek opensla. Ook kan ik veel voldoening halen uit het geven van onderwijs.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Www.rechtspraak.nl. Ik vind het vanuit wetenschappelijk oogpunt wel spijtig dat zo weinig zaken worden gepubliceerd. Als ik bijvoorbeeld n.a.v. de zaak Sietske H. wil nagaan hoe er in soortgelijke gevallen wordt gestraft, kan ik daarvan niet zo makkelijk een representatief beeld krijgen.

Welk boek las u het laatst?

Ik lees veel tragedies voor mijn proefschrift. Ook lees ik nu het boek De Graf van Zeppelin, De lijdensweg van Émile van René de Obaldia. Dat gaat over een echtgenoot van een zwangere vrouw die bang is dat hij vanwege haar dikker wordende buik als een vlieg geplet gaat worden tegen het bloemetjesbehang van hun slaapkamer.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Dat ik die vraag maar moeilijk kan beantwoorden – en wellicht ook anderen met mij – wijst er misschien toch wel op dat meer gedetineerden in een cel zetten inhumaan is.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven