Mr. van de week: mr. Jan Willem Bitter

Delen:

Jan Willem BitterMr. van de week is mr. Jan Willem Bitter, advocaat bij Simmons & Simmons. Hij is vandaag spreker op het Sirius Symposium over Islam & Recht. Bitter zal spreken over de rol van arbitrage, waarbij hij o.a. ingaat op de vraag of arbitrage een alternatief is om een geschil conform het islamitische recht toe te passen en of arbitrage een geschikt alternatief is om een geschil te beslechten conform het islamitisch recht.

Waarom is Simmons & Simmons sponsor van dit symposium?

Simmons & Simmons onderhoudt in het kader van werving en selectie van jonge advocaten goede contacten met de organisator van het symposium, de aan de Utrecht Law College verbonden studievereniging Sirius. Sirius staat bij ons bekend als een gezelschap van gedreven studenten die vanaf dag één het meeste uit hun studie willen halen.

Wat is de relevantie van het islamitisch recht voor Nederland?

Islamitisch recht (in de zin van een samenstel van regels geïnspireerd op en verwant aan de Islam) is voor Nederland relevant gezien het grote aantal inwoners van ons land dat die godsdienst belijdt althans zich bij haar tradities thuisvoelt. Islamitisch recht is ook relevant voor Nederland gezien de groeiende handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Arabische wereld.

Is het terecht dat de toepassing van islamitisch familie- en personenrecht veel en de laatste tijd steeds meer media-aandacht krijgt? Waarom?

Ik weet niet of de toepassing van Islamitsch familie- en personenrecht de laatste tijd steeds meer media aandacht krijgt. En het is niet aan mij de media (wie dat ook zijn) te vertellen dat ze hun aandacht op iets anders moeten richten. Voorzover bewoners van ons land problemen ondervinden bij de toepassing van als islamitisch gekwalificeerde regels van personen- en familierecht, kunnen die problemen mede worden opgelost door wederzijds begrip. Aandacht voor islamitisch personen- en familirecht kan tot dat begrip bijdragen.

Is arbitrage een geschikt alternatief om een geschil te beslechten conform islamitisch recht? Waarom?

Islamitisch recht is geen statelijk recht. Het is een samenstel van regels die in de Koran en in de Sunna zijn opgenomen en die daaruit worden afgeleid. Zo bezien is het islamitisch recht niet een in zichzelf consistent stelsel van rechtsregels. Er is discussie tussen degenen die het toepassen over de interpretatie van de regels die tot dat stelsel behoren, er is discussie over de vraag of een bepaalde regel wel tot het islamitisch recht behoort en regels die ertoe behoren zijn in bepaalde gevallen in strijd met elkaar. Waar de overheidsrechter aanleiding heeft een ander recht dan Nederlands recht toe te passen zal voor een ander statelijk recht worden gekozen. Dat kan ook het recht zijn van een islamitisch land en in dat geval zou de Nederlandse rechter mogelijk de in dat land vigerende opvatting over de inhoud en reikwijdte van islamitisch recht moeten toepassen. Een keuze door de procespartijen voor de toepassing van islamitisch recht als zodanig kan in een procedure bij de overheidsrechter nooit het statelijk recht, waarvan de rechter vaststelt dat het van toepassing is, in zijn geheel terzijde stellen. In arbitrage is dat anders. Arbiters kunnen ook de opdracht aanvaarden een ander recht dan statelijk recht op een aan hen voorgelegd geschil toe te passen. De Lex Mercatoria is een voorbeeld. Islamitisch recht zou een ander voorbeeld kunnen zijn. Of het verstandig is een dergelijke opdracht aan een scheidsgerecht te geven is een tweede. Als niet duidelijk is welke regels precies tot het gebied behoren dat door een bepaalde aanduiding omsloten wordt, dan zijn de partijen overgeleverd aan hetgeen het scheidsgerecht daaromtrent in zijn wijsheid zal bepalen.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Professor J.H. Nieuwenhuis. Niet alleen omdat hij in heldere termen juridische vraagstukken uiteen kan zetten maar ook omdat hij daarbij vanuit zijn grote eruditie en belezenheid verrassende en interessante gezichtspunten ontwikkelt, die uitnodigen tot nadenken.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 2014.1 oud BW (bezit geldt als volkomen titel). Het zegt in weinig woorden precies waar het over gaat.

Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 79.5 van het Weens Koopverdrag. Omdat het bij overmacht wel de actie tot schadevergoeding uitsluit maar niet tot nakoming.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Mijn promotie in 1989 over de verdragsluiting onder de Spaanse grondwet van 1978.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtspraak.nl, kluwerarbitration.com.

Welk boek las u het laatst?

Coetzee, The Master of St. Petersburg.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Alexander Münninghoff, omdat hij een leerling is van Karel Van het Reve, en omdat hij mij in de cel Russisch en schaken kan leren.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven