Mr. van de week: mr. Jan Willem Racer

Delen:

Beeld-vrijstaand-holsbrink

© E. Claus

Mr. van de week is mr. Jan Willem Racer (1736 – 1816). Vrijdag 29 april zal de commissaris van de koningin in Overijssel een standbeeld van hem onthullen. Mr. Racer was bovenal advocaat, maar ook voor korte periode burgemeester in Oldenzaal. Ghost-speaker voor Racer is mr. Ale Holsbrink, advocaat bij Damsté Advocaten en groot bewonderaar van mr. Jan Willem Racer.

Excuses voor de verstoring van uw eeuwige rust, maar wie was u precies?

Na mijn studie in Groningen ben ik het grootste deel van mijn leven advocaat in Oldenzaal geweest.

Waardoor bent u bekend geworden?

Nou ja bekend, bekend, wat is bekend. Ik verwierf enige vermaardheid toen het Oldenzaalse stadsbestuur aan mij de vraag voorgelegde aan het wie het recht op de jacht toekwam. Behoorde het recht op de jacht aan iedereen toe, dus ook aan arme burgers en boeren, of behoorde het recht op de jacht uitsluitend toe aan de adel? In een beroemd geworden boek zette ik uiteen dat naar mijn oordeel het recht op de jacht aan iedereen toebehoorde. Deze roem werd nog groter toen ik met succes de afschaffing van de zogenaamde Drostendiensten in Twente wist te bewerkstelligen. De Drostendiensten hielden in dat elke boer verplicht was enkele dagen per jaar met zijn paard en wagen gratis en voor niets voor de adel te werken. Op grond van oeroude archiefstukken wist ik aan te tonen dat de adel volstrekt ten onrechte de boeren deze verplichting oplegde.

Hoe bent u bekend gebleven?

Op mijn woonhuis in Oldenzaal waar ik ook mijn kantoor had, is een herdenkingsplaquette aangebracht. Verschillende straatnamen in Twentse steden zijn naar mij vernoemd. Mijn voormalig woonhuis is nu eigendom van een stichting die mijn naam draagt: de Stichting Jan Willem Racer Huis. Naast mijn woonhuis komt het standbeeld te staan.

Waarom kunnen we u met recht een rasadvocaat noemen?

Ik trad op voor “Jannen met de pet”, arme boeren en burgers, maar ook voor belangrijke adellijke families, zoals de Graven van Rechteren-Limpurg in Almelo. Zo’n 200 jaar geleden werd niet begrepen dat een advocaat zoals ik niet alleen de armen maar ook de rijken terzijde stond. Dat heeft mij in problemen gebracht. Na een vergadering in Almelo werd ik zo’n 200 jaar geleden met stenen bekogeld en kon ik net het vege lijf redden. In een felle polemiek die daarna plaatsvond heb ik mij krachtig geweerd en geschreven “dat ik meen de vrijheid te hebben om aan wie mij raadplegen, zonder onderscheid naar rang of staat, naar bevinding te bedienen”. Ik was dus een onafhankelijke geest die juridisch tot het uiterste ging om de belangen van mijn cliënten, wie dat ook waren, te behartigen.

Graag spreken we ook even met uw ghost-speaker, mr. Ale Holsbrink. Waarom is het een terechte zaak dat dit standbeeld, ontworpen door professor Claus, er komt?

Jan Willem Racer wist als een van de weinigen in zijn tijd de juridische vertaalslag te maken van de maatschappelijke ontwikkeling dat alle mensen gelijk zijn. Dat is bijzonder en daarmee vind ik ook dat hij een voorbeeld is geweest voor de advocaten van vandaag: advocaten moeten zich blijven inzetten voor de rechten van mensen die in de knel zitten, op welke wijze dan ook.

Wie hebben het standbeeld bekostigd?

Dat zijn de kopers van het model standbeeld. Er zijn een tiental beeldjes gegoten, die vrijwel allemaal verkocht zijn aan Twentse advocaten en advocatenkantoren.

Hoe kunnen we meer over mr. Jan Willem Racer lezen?

Op internet is het nodige over hem te vinden. Ook figureert hij in het boek van Hella Haasse “Het geheim van Appeltern”. In het boek “Erflaters van onze beschaving” van Jan en Annie Romein wordt mr. Jan Willem Racer ook genoemd bij de beschrijving van het leven van Joan Derk van der Cappellen.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven