Mr. van de week: prof. Edgar du Perron

Delen:

Edgar du PerronMr. van de week is prof. Edgar du Perron (hoogleraar Privaatrecht en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de commissie-Kortmann en lid van de DSB-onderzoekscommissie). Du Perron verdedigt vandaag, 8 februari, tijdens De stelling van… de stelling ‘Onze Grondwet verdient een beter slot’.

Hoogleraar Privaatrecht aan de UvA, decaan van de rechtenfaculteit van de UvA, lid van de commissie-Kortmann, lid van de DSB-onderzoekscommissie, en nu ook nog een mening over de Grondwet. Waar haalt u de tijd vandaan?

Meer tijd vinden, dat zou mooi zijn, of jezelf laten klonen. Zolang dat niet kan, gaat het alleen met hulp van anderen. Die krijg ik gelukkig volop. En er blijft, vrees ik, wel eens wat liggen.

De Grondwet verdient een beter slot. Wij dachten aanvankelijk dat u niet tevreden was over de laatste passage.

Dan hebt u de helft van de woordspeling al begrepen. De wijzigingsbepalingen zijn de laatste reguliere bepalingen in de Grondwet. Daarnaast is het mijn bedoeling een deel van de Grondwet af te sluiten, door de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat te beschermen tegen een meerderheid die deze zou willen afschaffen. Ze zouden niet meer gewijzigd moeten kunnen worden. Meerderheden zijn altijd tijdelijk; het democratisch debat moet kunnen doorgaan en minderheden moeten blijvend beschermd worden, onder meer door beroep op een onafhankelijke rechter. Tegen een staatsgreep helpt dat natuurlijk niet.

Hoe kwam u eigenlijk bij deze stelling? Met andere woorden: wat is de actualiteit?

Wetenschap is gelukkig niet gebonden aan de eis van actualiteit. Maar afgezien daarvan, het politieke debat verhardt, mede door de vrees dat andere meerderheden dan de huidige in de toekomst de staat zullen overnemen. Mijn stelling is een poging dat debat in betere banen te leiden. De gedachte van entrenchment, of verschansing van bepaalde bepalingen in de Grondwet, is overigens niet nieuw. Wel leg ik meer de nadruk op de bescherming van het publieke debat zelf, in plaats van op de bescherming van meer materiële fundamentele waarden, zoals het recht op privacy. Die zou je ook kunnen verschansen, maar dat gaat weer een stap verder dan mijn stelling.

Moet er ook een nieuwe commissie hiervoor komen waar u dan weer in kunt?

Er is al een Staatscommissie aan het werk voor de Grondwetsherziening. Vragen als deze staan daar, meen ik, formeel niet op de agenda, maar informeel vast wel. Voor een eventuele vervolgcommissie zijn er meer deskundige leden te vinden dan deze staatsrechtamateur. Eerst moet er maar eens een publiek debat komen.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Dat zijn er velen. Zonder anderen te kort te doen, zou ik toch mijn promotoren Hans Ankum en Paul Cahen willen noemen. Zij hebben de liefde voor onderwijs en onderzoek bij mij gewekt. Al het andere is daarvan het gevolg.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Het Grondwetsartikel dat bepaalt dat Nederland een democratische rechtsstaat is en blijft. Dat artikel bestaat in die vorm overigens (nog) niet. Ik realiseer me dat het nadere uitwerking zou behoeven. Maar het fundament ervan ligt al besloten in de Grondwet en internationale verdragen. Op dat fundament is de rest van wat ik mooi acht, gebouwd.

Welk wetsartikel het slechtst?

Daarvoor zijn er vele kandidaten. Vooral bepalingen die eindeloos naar andere bepalingen verwijzen en daardoor volkomen onbegrijpelijk zijn, kunnen bij mij diepe weerzin oproepen. In het financiële recht, waarmee ik mij veel bezighoud, komen die erg veel voor.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Dat weet ik nog niet.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.overheid.nl en www.jwb.nl en de digitale databanken van de faculteitsbibliotheek.

Welk boek las u het laatst?

Ik lees altijd veel boeken tegelijk, voorzover ik aan boeken toekom. De laatste boeken die ik echt uitlas, zijn denk ik ‘Too big to fail’, van Andrew Ross Sorkin, over de kredietcrisis, en ‘Justice’, van Michael J. Sandel. Dan vergeet ik nog het voorlezen van ‘Het kind van de Gruffalo’. Ik ben nu bezig in ‘The Idea of Justice’ van Amartya Sen.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met een goede uitbreker. Ik zou daar zo snel mogelijk weg willen.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven