Mr. van de week: Rikki Holtmaat

Delen:

Rikki Holtmaat

© Sebo Uithol

Mr. van de week is Rikki Holtmaat (Hoogleraar Internationaal Non-Discriminatierecht Rijksuniversiteit Leiden). Zij presenteert donderdag, 4 maart, haar boek ‘Seksuele Intimidatie: De Juridische Gids’ tijdens een conferentie van de Vereniging voor Vrouw en Recht.

Vrouw en recht. We kennen veel rechtsgebieden, maar wat moeten we ons bij deze discipline voorstellen?

Vrouw & Recht bestudeert het recht vanuit het perspectief van vrouwen. Hoewel de meeste rechtsregels geen onderscheid naar geslacht maken, pakken ze – gezien de verschillende rollen die mannen en vrouwen nog steeds vervullen – vaak verschillend uit. Zo draagt het sekseneutrale recht ongewild bij aan feitelijke ongelijkheid.

U presenteert donderdag uw boek ‘Seksuele Intimidatie: De Juridische Gids’. Wat houdt deze gids in en voor wie is ze bedoeld?

Alle wetgeving en jurisprudentie over dit onderwerp wordt op een systematische manier beschreven. Het boek is bedoeld voor advocaten en rechters. En voor mensen die moeten zorgen dat bedrijven en instellingen beleid ontwikkelen om seksuele intimidatie te voorkomen en slachtoffers te beschermen.

De vereniging stelt zich, volgens de website, ten doel de rechtspositie van vrouwen te verbeteren en het bieden van een netwerk aan vrouwelijke juristen en aanverwanten. Wat bedoelt u met aanverwanten en welke van de twee activiteiten loopt het best?

‘Aanverwanten’ zijn mensen die zich achter de doelstellingen scharen. In de praktijk ligt de nadruk op het netwerken. In werkgroepen wisselen de leden ervaring en kennis uit. Uiteindelijk komt dat ten goede aan het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen.

Uw eigen website geeft de keuze tussen de juriste die onderzoek en advieswerk doet en de schrijfster van literair proza. In hoeverre klinkt in de laatste activiteit de eerste door?

Juristen hebben een talig beroep. Helder verwoorden wat je bedoelt, een goedlopend verhaal maken van een massa feiten en omstandigheden, die vaardigheden zijn zowel voor de jurist als de romanschrijver van groot belang.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn studenten. Ze weten me altijd weer te verrassen, met nieuwe gezichtspunten te komen, problemen fris te benaderen.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 5 van het VN Vrouwenverdrag. Het benadrukt dat je er met formele gelijkheid voor vrouwen niet bent, maar dat het erop aankomt stereotype denkbeelden over de vaste rollen van mannen en vrouwen te veranderen, ook stereptypen die ten grondslag liggen aan sekseneutrale juridische regelingen, zoals kostwinnersbepalingen. Daarvan bestaan nog steeds resten in ons bestel, zoals de zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’.

Welk wetsartikel het slechtst?

Art. 147 Sr, waarin godslastering strafbaar is gesteld. Als er werkelijk een oppermachtige god bestaat, zorgt die zelf wel dat mensen daarvoor hun gerechtigde straf niet ontlopen; daar hoeft geen seculiere rechter aan te pas te komen.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Mijn oratie in 2004.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtspraak.nl

Welk boek las u het laatst?

‘Leven & Lot’, van Vasili Grossman. Grossman laat zien dat zodra politieke systemen gaan bepalen wat ‘het goede leven’ is, de goedheid in de mens nauwelijks nog overlevingskansen heeft.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met niemand.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven