Mr. van de week: Thomas Bruning

Delen:

Thomas BruningMr. van de week is Thomas Bruning (jurist en algemeen secretaris Nederlandse vereniging van Journalisten). Bruning is a.s. donderdag, 8 april, een van de sprekers tijdens het congres ‘Is er tussen rechters en media een huwelijk mogelijk?’ over deze spanningsvolle relatie tussen rechter en journalist.

Volgens ons is de vraag niet of er een huwelijk mogelijk is, maar of een huwelijk wel gewenst is.

Een intieme verbintenis is zeker gewenst, recht wordt immers in openbaarheid gesproken en daarbij hoort een wakend oog van de media. Rechters zijn van oudsher gewend dat hoogstens een enkele rechtbankverslaggever met blocnote en pen verslag doet, maar schrikken van de modernere varianten die de media tegenwoordig hanteren: tv-camera’s, live verslag via internet en elkaar verdringende fotografen bij zaken die veel publieke beroering wekken. Zij zullen daaraan moeten wennen, in het belang van hun eigen geloofwaardigheid.

Is de constatering juist dat de kloof tussen rechter en burger almaar groter wordt?

Rechters mogen best enige afstand houden. Een rechtelijke uitspraak moet respect afdwingen. Daarbij past niet altijd een rol van de rechter die met het publiek of media in discussie gaat over een uitspraak. Maar enig besef van hun publieke taak zou hen niet schaden!

En wat vindt u van die zogenoemde selectieve berichtgeving van de media?

“De media” bestaan niet, en zeker niet in enkelvoud! Het mooie van het Nederlandse medialandschap is dat er zeer uiteenlopende media zijn die elk op hun eigen manier verslag doen. Natuurlijk kan dat wel eens misgaan, maar noem dan man en paard en voorkom dooddoeners als “de media gaan weer mee in een hype!” Journalisten hebben vaak juist bij uitstek een scherp instinct over wat er leeft in de samenleving. Profiteer daarvan!

Excuus, we vergaten dit eerst te vragen: Wat gaat u eigenlijk zelf zeggen?

Het wordt tijd dat meer rechters zich bewust worden van hun publieke functie en de consequenties die daar anno 2010 bij horen. Uiteraard met respect voor de privacy van slachtoffers en verdachten, maar het toch behoorlijk vaak aan ons gerapporteerde krampachtige gedrag van rechters ten opzichte van camera’s en pers geeft bepaald geen goed gevoel over de wetskennis van rechters. Media zijn van groot belang voor het goed functioneren van de rechtstaat. Geef hen dan ook een duidelijke plaats in het beleid van de rechtbank. Overigens geldt hier, net als bij “de media” een belangrijke nuance: geen rechter is hetzelfde. Sommige gaan uitstekend met de pers om, sommige hebben nog veel te leren!

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Prof. mr. Gerard Schuijt, (emeritus)hoogleraar mediarecht en in een ver verleden mijn voorganger bij de NVJ. Hij weet gecompliceerde juridische afwegingen op een zeer amusante wijze uit te leggen aan de hand van een rijk assortiment aan mediazaken. Daarbij heeft hij een heilig geloof in het belang van een volstrekt vrije pers aan mij overgebracht.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 10 EVRM, veel meer nog dan artikel 7 van onze grondwet de basis voor de vrijheid van informatie, een noodzakelijk werktuig voor elke journalist en een gezond functionerende democratie.

Welk wetsartikel het slechtst?

De alarmerend ruim toepasbare dwangmiddelen, zoals genoemd in art.126g e.v. Sv., waaronder het opvragen van telefoonverkeergegevens, het tappen van telefoongesprekken en dergelijke, die mijns inziens in Nederland veel te gemakkelijk, ook tegen journalisten, worden ingezet, met alle negatieve effecten van dien. Journalisten verliezen hun bronnen als zij (tegen hun wil) als verlengstuk van justitie worden gebruikt.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

De Voskuil-uitspraak bij het Europese hof (nov. 2007). Na zeven jaar procederen over het belang van de bescherming van bronnen voor de journalistiek kwam het Europese hof met een heldere uitspraak: Nederland dient veel meer respect te tonen voor de bescherming van bronnen van journalisten. Het deed de minister ook besluiten om na lang aandringen van de NVJ eindelijk een wetsvoorstel in te dienen om dit recht in de Nederlandse wet te gaan regelen. Een concept-wetsvoorstel ligt nu bij de tweede kamer.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Expertblog NRC.nl en Mediaforum.nl.

Welk boek las u het laatst?

Gomorra van Roberto Saviano, een alarmerend en moedig boek van een Italiaanse onderzoeksjournalist over de wijze waarop de maffia de Italiaanse maatschappij bepaalt.

Hij is al meer dan twee jaar ondergedoken, vanwege bedreigingen vanuit de Italiaanse onderwereld.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Daar denk ik nog even over na en vertel ik het op 8 april. Komt allen!

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven