Mr. van de week: Wiel Stevens

Delen:

Wiel StevensMr. van de week is Wiel Stevens (hofpresident gerechtshof ‘s-Hertogenbosch). Afgelopen donderdag, 11 februari, organiseerde het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter gelegenheid van het afscheid van Stevens een symposium rondom het thema Rechtspraak in de toekomst.

Ziet de rechtspraak in Nederland er over tien jaar heel anders uit?

Héél anders over tien jaar is wellicht overdreven. Fundamentele veranderingen gaan doorgaans in de rechtspraak – gelukkig – gepaard met enige discussie, studie en bezinning. Anderzijds is een aantal vernieuwingen natuurlijk al in de maak.

Zijn die veranderingen vooral praktisch van aard (voortschrijdende digitalisering, andere indeling van de gerechtelijke kaart), of ook inhoudelijk?

Die veranderingen zullen zich op veel gebieden voordoen. In de eerste plaats natuurlijk inhoudelijk (materieel en formeel recht). Daarnaast op organisatorisch gebied. Zowel landelijk (denk aan de herziening gerechtelijke kaart) alsook lokaal (hier is onder meer te denken aan het tot stand brengen van meer kenniscentra). Ook de werkwijze zal veranderingen ondergaan; enerzijds door de technische ontwikkelingen (voortschrijdende digitalisering; vernieuwingen in de forensische wetenschap); anderzijds door de wensen van de justitiabelen (sneller, deskundiger, begrijpelijker). Deze laatste elementen zijn ook terug te vinden in het thans lopende project van de gezamenlijke appèlcolleges: De Kernwaarden van de Appelrechtspraak.

Wat hebt u in uw loopbaan bijgedragen aan de rechtspraak van de toekomst?

Ik was onder meer lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, lid van het kernteam PVRO (Programma Versterking Rechterlijke Organisatie), lid van de Stuurgroep voor het ontwerp van de Raad voor de rechtspraak; kwartiermaker van die raad en aansluitend lid. Een uitgebreider CV is vermeld in “Rechtspraak in 2040”, het Liber Amicorum bij gelegenheid van mijn afscheid.

Wat zult u het meest missen na uw pensionering?

De regelmatige contacten met veel inspirerende en intelligente collega’s.

En wat het minst?

De soms ongefundeerde, maar meestal wel op (te) hoge toon geleverde kritiek van sommige media.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

De burger, door steeds ook zijn belangen in het oog te houden. Juist op de cruciale momenten in zijn leven moet hij op je kunnen rekenen.

Daarnaast de eigen mensen door het bevorderen van een prettige sfeer op het werk waar hij immers een groot deel van zijn leven doorbrengt.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 12 Sv. Als waarborg voor slachtoffers die onvoldoende oor vinden bij politie en/of OM.

Welk wetsartikel het slechtst?

Nou ja, het slechtste… Maar ik zou willen dat art. 294, tweede lid WvSr, meer ruimte biedt voor serieuze hulp bij serieus lijden. De thans gestarte actie steun ik van harte.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Kan niet goed kiezen. Ik heb veel leuke dingen mogen doen.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Porta Iuris.

Welk boek las u het laatst?

Ap Dijksterhuis: ‘Het slimme onbewuste’.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met niemand.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven