Mr. van de woensdag: Mariëlle R. Bruning

Mariëlle R. BruningMr. van de dag is prof. drs. Mariëlle R. Bruning. Zij houdt vandaag een lezing voor het Leidsch Juridisch Genootschap over ‘Kinderontvoering en het belang van het kind’. Bruning is bijzonder hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en tevens werkzaam als programmaleider Nationaal Jeugdrecht bij Defence for Children International-ECPAT Nederland te Amsterdam. Ook is zij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam.

Wat is de centrale stelling van uw lezing?

De internationale kinderontvoeringsverdragen doen onvoldoende recht aan een zorgvuldige weging van de belangen van een kind dat met internationale kinderontvoering te maken krijgt.

Wat is daarvan de relevantie voor het recht?

Enerzijds dat het recht geen oplossing kan bieden in alle conflictsituaties na scheiding van ouders, anderzijds dat het recht tijd- en cultuurgebonden is en dat nieuwe ontwikkelingen ertoe kunnen leiden dat het recht niet meer passend is.

Tot welke aanbevelingen komt u?

Snellere procedures in internationale kinderontvoeringszaken, kinderen zorgvuldig horen of hun mening laten geven (zelf of via deskundigen), meer aandacht van rechters voor een veilige terugkeer van het kind naar het land van herkomst met voldoende mogelijkheden tot contact met de achterblijvende ouder, speciale aandacht voor kinderen die door hun primaire verzorger (meestal moeder) zijn meegenomen naar het buitenland en alleen terug zouden moeten.

Is uw lezing te downloaden of te bestellen, en zo ja, waar?

Mijn lezing zal te vinden zijn op en te downloaden van de website van universiteit Leiden, onder Leidse wetenschappers, onder mijn naam.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Vele hardwerkende enthousiastelingen die strijden om een betere positie voor kinderen en andere zwakkere groepen in de (juridische) samenleving.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 3 IVRK (paraplubepaling van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind).

Welk wetsartikel het slechtst?

Art. 29a en b Wet op de Jeugdzorg (waarmee het sinds 2008 ook mogelijk is geworden om jongeren van 18 tot 21 jaar gesloten te plaatsen in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg omdat zij voor gesloten jeugdzorg als minderjarigen worden behandeld).

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Mijn benoeming als bijzonder hoogleraar jeugdrecht en daarbij het uitspreken van mijn oratie op 11 april 2006 in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.rechtspraak.nl, www.opmaat.nl, www.crinmail.org.

Welk boek las u het laatst?

Leon de Winter, het recht op terugkeer.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Louise Arbour.

Weet u een goede Mr. van de Dag? Mail ons: redactie@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven