Rechtbank Rotterdam start met wijkrechtspraak

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Rechtbank Rotterdam start met wijkrechtspraak
Foto: Pixabay

In 2020 start de rechtbank Rotterdam met het project ‘Wijkrechtspraak’. Dat zal plaatsvinden in Rotterdam Zuid. Het doel van deze vorm van rechtspraak is om effectief bij te dragen aan het oplossen van problemen van mensen en daarmee het verbeteren van de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijk welzijn in de wijken.

In dit project werkt de rechtbank Rotterdam samen met het Openbaar Ministerie, de advocatuur, de gemeente Rotterdam, Het Veiligheidshuis en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Het project is geïnspireerd door de ‘Community Court’ in Red Hook in New York.

Het uitgangspunt van dit project is dat er integraal wordt gekeken naar de verschillende problemen (en rechtszaken) van iemand die bij de rechter komt. De rechter voert actief regie en kijkt welke beslissingen er nodig zijn om die problemen effectief aan te pakken. De rechter is geen hulpverlener en kan nog steeds vonnissen wijzen en straffen opleggen. De integrale behandeling door de rechter kan er echter wel aan bijdragen dat de hulpverlenende instanties beter en gerichter hun werk kunnen doen. Elders in het land zijn er vergelijkbare initiatieven.

Bij de rechtbank Rotterdam lopen al een tijdje pilots waarbij de oplossing van het probleem centraal staat, zoals de Rotterdamse regelrechter en de pilot huiselijk geweld. Ook daarin staat een laagdrempelige oplossingsgerichte aanpak centraal en wordt intensief samengewerkt met ketenpartners.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl