Rentederivaten (wederom) onder de loep…

Delen:

In deze Snelrecht twee deelonderwerpen: (1.) de hertoetsing van alle rentederivaten bij (niet-professionele) MKB-ondernemingen en (2.) de totstandkoming tijdelijk klachtenloket voor rentederivaten.

Hertoetsing. De banken voeren momenteel onder toezicht van de AFM een hertoetsing uit van alle uitstaande rentederivaten bij niet-professionele MKB-ers. Dat gaat om 17.600 contracten. De banken verwachten eind 2014 vrijwel alle uitstaande contracten te hebben herbeoordeeld. Daarbij wordt voorrang gegevan aan de meest kwetsbare klanten (klanten met een mismatch tussen krediet en derivaat wat hoogte of looptijd betreft, klanten in bijzonder beheer en klanten met een complex rentederivaat). Uit eerste steekproeven van de AFM blijkt dat banken nog niet uitgaan van alle aspecten waar de AFM toezicht op houdt. Ook heeft  de AFM richting banken aangegeven waaraan oplossingen moeten voldoen die banken aanbieden aan klanten als gevolg van de herbeoordeling. Daarbij gaat het er volgens de AFM uiteindelijk om dat de banken een klant tenminste in de positie brengen waarvan sprake zou zijn geweest indien de klant de juiste dienstverlening had gehad vanaf het moment van sluiten van het contract. Dat wil zeggen dat de klant wist waarvoor hij tekende, de risico’s kon inschatten en op de gewenste manier zijn renterisico kon beheersen. Wordt vervolgd…

Klachtenloket rentederivaten. Kifid, de banken en MKB-organisaties zijn overeengekomen dat er tijdelijk een specifiek loket bij Kifid wordt ingericht waar klanten met klachten over rentederivaten terecht kunnen nadat bank en klant eerst samen naar een klacht hebben kunnen kijken en de interne klachtenprocedure van de bank doorlopen is. Zowel banken als MKB-organisaties hebben aangegeven een dergelijk specifiek en tijdelijk loket te ondersteunen. Dit is ook van belang omdat geschilpartijen dienen in te stemmen met de bindendheid van uitspraken van Kifid. Op deze manier kan op relatief korte termijn, laagdrempelig en tegen lage kosten een juridische beoordeling van het geschil plaatsvinden. Het proces om te komen tot de precieze vormgeving van het reglement voor dit loket bij Kifid betreffende rentederivaten is in gang gezet en zal naar verwachting dit najaar worden afgerond.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven