Tilburg University gaat promotiedrama evalueren

Het persoonlijke drama voor Nathalie Swinkels kwam met haar promotie op 14 januari tot een einde. Maar het laatste woord is er nog niet over gesproken: de Tilburgse universiteit, die haar pas in tweede instantie de doctorsgraad verleende, gaat de kwestie evalueren.

Delen:

Depositphotos_3884730_S-b5a94e25
Foto: Depositphotos

Dat meldt NRC. De zaak leidde tot de nodige ophef in de juridische en academische wereld. Ondanks goedkeuring van het proefschrift door de promotiecommissie, leidde de openbare mondelinge verdediging op 5 november 2021 niet tot een bul en bijbehorende titulatuur. Een unicum in Nederland: de verdediging is zonder meer een plechtig moment, maar speelt verder geen enkele rol bij de beoordeling van de wetenschappelijke prestaties van de promovendus of promovenda.

Intern onderzoek

De herkansing bracht gelukkig eerherstel voor mr. dr. Swinkels, maar op de universiteit is de lucht nog niet geklaard. Uit vele hoeken klonk sinds november verontwaardiging over de situatie, waarbij met name decaan Geert Vervaeke, onder wiens aanvoering Swinkels de doctorstitel werd onthouden, mikpunt was van kritiek. Tijdens de herkansing was van enige vorm van excuses echter geen sprake. Nu zegt Wim van de Donk, rector magnificus in Tilburg, tegen NRC dat de universiteit de zaak intern zal evalueren. Wijziging van het promotiereglement zal daarbij ter sprake komen en juridisch worden onderzocht.

Aangescherpt reglement?

Waartoe het interne onderzoek zal leiden, is zeer de vraag. Eerder stelde de universiteit dat naar eer en geweten was gehandeld en dat deze gang van zaken strookt met het wettelijk kader. Swinkels kreeg na de initiële poging zelfs te horen dat zij als voorbeeld zou dienen om het reglement aan te scherpen. Tijdens het uitspreken van de laudatio na afloop van de definitieve verdediging van 14 januari sprak haar promotor uit dat deze gebeurtenis betrokken zou moeten worden bij de discussie over nieuwe regels op dit gebied. De ceremonie zelf achtte hij echter niet het juiste moment om daarop al vooruit te lopen.

Als de universiteit voet bij stuk houdt en de mondelinge verdediging in het vervolg wil gaan meewegen bij de beoordeling van promoties, zal dat inderdaad aanpassing van het reglement vergen. Zoals het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) in een ferme reactie aanstipte, voorziet het huidige reglement in geen enkele manier in regels waaraan een herkansing moet voldoen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven