UBO-register: geheimhoudingsplicht advocaten verder uitgekleed

Cliënt, bestuurder van een vennootschap, meldt zich bij een advocaat. Uit het UBO-register blijkt dat hij 100% eigenaar is. Hij vraagt de advocaat om hem te adviseren bij de aankoop van vastgoed. In de koopovereenkomst staan andere personen vermeld. De advocaat doet navraag. Uit nadere documenten blijkt dat de vennootschap nog twee eigenaren heeft. Zij zitten in de wiethandel en hebben zich niet ingeschreven, maar zijn wel belanghebbenden bij de deal. De advocaat ziet zich genoodzaakt melding te maken van de discrepantie tussen de gegevens uit het UBO-register en de later verkregen gegevens. Beide andere eigenaren nemen hem dat niet in dank af.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
UBO-register: geheimhoudingsplicht advocaten verder uitgekleed

Op 7 juli jl. is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden gepubliceerd in het Staatsblad. De wet wijzigt onder andere de Handelsregisterwet in verband met de invoering van het UBO-register, die gepland staat voor 27 september aanstaande. Vanaf die datum moeten alle uiteindelijk belanghebbenden van een in Nederland opgerichte vennootschap en andere juridische entiteiten zich laten registreren. Entiteiten hebben vanaf de ingangsdatum achttien maanden de tijd om hun UBO’s te registreren. Niet-naleving van deze verplichting is een economisch delict. Niet alleen persoonsgegevens worden geregistreerd, maar ook de aard en de omvang van het economisch belang van de UBO. Bovendien worden alle UBO-registers binnen de Europese Unie aan elkaar gekoppeld.  Oorspronkelijk zou het register slechts door een beperkte groep personen te raadplegen zijn, maar inmiddels blijkt dat eenieder die zich registreert en € 2,50 betaalt, de basisinformatie uit het register kan inzien.

Voor advocaten betekent dit de verplichting om bij het uitvoeren van cliëntenonderzoeken in Wwft-zaken het register aantoonbaar te raadplegen. Er mag echter niet zonder meer op de informatie uit het register worden afgegaan. Een eigen aanvullend onderzoek naar de juistheid van die gegevens is noodzakelijk. Blijken de gegevens die na onderzoek worden verkregen of die al in een dossier aanwezig zijn, af te wijken van de gegevens zoals die in het UBO-register staan, dan heeft de advocaat de plicht om daarvan melding te maken bij de Kamer van Koophandel. Die bepaalt vervolgens of de informatie in het register wordt aangepast of niet. Of de cliënt over deze melding mag worden geïnformeerd blijkt niet. Dat geldt ook voor de meldplicht die op grond van artikel 16 Wwft bestaat. Ook dan moet de advocaat (met inachtneming van het tipping off-verbod) een melding maken bij de FIU indien daar op grond van die wet aanleiding voor bestaat. Voldoet een advocaat niet aan deze verplichting, dan pleegt hij mogelijk een economisch delict, net als bij het overtreden van het tipping off-verbod bij een melding over een ongebruikelijke transactie.

De heren wiethandelaren zien zichzelf liever niet in het UBO-register staan, maar door de terugmeldplicht komt hun identiteit onder de aandacht van de toezichthouder.

De terugmeldplicht komt in een tijd waarin de veiligheid van advocaten in het geding is. De NOvA meldde op 9 juli jl. in de nieuwsbrief dat advocaten bij de uitoefening van hun beroep concrete risico’s kunnen lopen. De minister van Justitie en Veiligheid heeft een pakket maatregelen aangekondigd. Vergroot deze tweede meldplicht dat gesignaleerde veiligheidsrisico? Niet is gebleken dat daar bij de invoering rekening mee is gehouden. Het gemak waarmee de geheimhoudingsplicht opnieuw moet wijken voor de zucht naar transparantie, zonder dat met de eventuele gevolgen daarvan rekening lijkt te worden gehouden, is op zijn minst verontrustend te noemen.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top