Steef Bartman

Steef BartmanSteef Bartman is advocaat bij Bartman Company Law, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden en hoofdredacteur van het tijdschrift European Company Law

Fiscus wantrouwt trustkantoor

Normaal gesproken spreekt de Ontvanger met de hem toekomende, bijzondere verhaalsinstrumenten de belastingplichtige aan bij (het vermoeden van) belastingontduiking. Valt daar niets meer te halen...

Lees meer

RPT en IGT: een paar apart

De nieuwe Europese Aandeelhoudersrichtlijn moet op 10 juni 2019 geïmplementeerd zijn (RL 2017/828). De reacties op de richtlijn zijn niet bijster positief. Heeft het zin om de positie van...

Lees meer

La bouche du DNB

Conservatrix is een oud familiebedrijf en levensverzekeraar sinds 1872. In 2012 werd zij onder verscherpt toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) geplaatst. Dit prudentieel toezicht had zowel...

Lees meer

Recente vacatures

Recente vacatures