Website voor juristen

Bernard Wientjes wordt leerstoelhouder Universiteit Utrecht

Bernard WientjesBernard Wientjes wordt de eerste leerstoelhouder van de Utrecht Chair for Entrepreneurship and Leadership bij de Universiteit Utrecht. Deze wisselleerstoel is ingesteld om de praktijkgerichte competenties van studenten in ondernemerschap en leiderschap te bevorderen. Wientjes zal deze wisselleerstoel per 1 september een dag in de week bekleden voor de duur van een jaar.

 

Save the date: Mr. Toga event

MR11 BWA 2 11 toga-100De zomer loopt ten einde, wat door velen met lede ogen wordt aangezien. Aan de andere kant betekent dit dat de Gouden Toga-verkiezing binnenkort weer van start gaat. Dit is de prijs voor de beste in print verschenen wervingsadvertentie die jaarlijks door Mr. wordt uitgereikt tijdens het Toga event. Naast deze prijs worden ook de Gouden Bef, Gouden Muis en Gouden Sleutel verdeeld, respectievelijk de publieksprijs, de prijs voor de beste website en de beste niet op werving gerichte advertentie.

 

Crowdsuing: rechtszaken bekostigen via crowdfunding

CrowdSuing LogoEr is een nieuwe manier om rechtszaken te kunnen bekostigen: Crowdsuing.nl. Dit crowdfundingplatform verzamelt donaties van burgers om op die manier maatschappelijk relevante rechtszaken te kunnen voeren. Samen sta je sterk is het idee. Volgens advocaten geen gekke gedachte in tijden van voortschrijdende bezuinigingen en steeds hoger wordende griffierechten.

 

Week van de Rechtspraak

rechtbank 5811Openbaarheid is het thema van de Week van de Rechtspraak die dit jaar van 8 tot en met 14 september in het hele land wordt georganiseerd. Veel rechtbanken en gerechtshoven grijpen het thema aan om een verborgen kant van het recht te laten zien. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een nagespeelde echtscheidings- of belastingzaak bijwonen, waar normaal gesproken geen publiek bij mag. Ook zullen rechters met het publiek in debat gaan over de vraag of rechtspraak wel transparant genoeg is.

 

Algemene bepaling Grondwet in consultatie

grondwet4De Grondwet krijgt een algemene bepaling die vóór artikel 1 zal worden toegevoegd en zal luiden: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.’ Het wetsvoorstel dat dit regelt ging afgelopen vrijdag in consultatie. De ministerraad heeft dat besloten op voordracht van de minister-president, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

 

Beroepschrift rechtszitting Zwarte Piet al openbaar

zwarte-piet2De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober. Dat heeft de Raad van State bekendgemaakt. In november zal de uitspraak zijn. De afdeling Bezwaar & Beroep van de gemeente Amsterdam heeft aan Mr. desgevraagd het volledige beroepschrift gezonden. De hoofdlijn van de argumentatie was al bekend uit de persconferentie en de brief aan de gemeenteraad: de rechtbank heeft onder meer een onjuiste uitleg en reikwijdte aan artikel 8 EVRM gegeven. Het beroepschrift is uitgebreid gemotiveerd. Lees het hier.

 

Mr. Rally: ook voor grote kantoren

logo-L4L---v2Een oproep aan de top 25 van de Nederlandse advocatuur om deel te nemen aan de Mr. Rally 2014 heeft een opvallende reactie opgeleverd. Kennedy Van der Laan vindt een rally - hoewel CO2 gecompenseerd - niet binnen het MVO-beleid passen, maar doneert vanwege het sympathieke doel rechtstreeks € 500 aan Lawyers for Lawyers (L4L).