Website voor juristen

Nederlands-Duitse Juristenprijs 2014

nederland-duitsland-vlagDe Nederlands-Duitse Juristenprijs wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt. De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 20 mei in het stadhuis van de Westfaalse Vrede in Münster, Duitsland. De verkiezing is een initiatief van JPR Advocaten en samenwerkingspartner Alpmann Fröhlich Rechtsantwaltsgesellschaft. 

 

Instroom nieuwe advocaten keldert

daling5Het gaat slecht met de jonge advocatuur. In rap tempo neemt het aantal instromende advocaat-stagiaires af. Naar verwachting halveert dit jaar het aantal nieuwe stagiaires ten opzichte van 2007. Betrokkenen noemen verschillende redenen: de crisis, bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp én (vooral) de hogere kosten van de nieuwe beroepsopleiding. Die kosten zullen - ondanks de daling - alleen maar verder stijgen. Tot eind 2017 kan gerekend worden op in totaal 1,2 miljoen euro aan extra kosten die moeten worden opgebracht door de werkgevers van de stagiaires en de Orde zelf.

 

Russische advocaten bezoeken Nederlands kantoor

russische-vlagEen delegatie van advocaten uit de Russische Federatie heeft gisteren een bezoek gebracht aan het Utrechtse advocatenkantoor Amice Advocaten. Het bezoek maakte onderdeel uit van een excursie georganiseerd door het European Centre for Legal Cooperation (CECJ) in Straatsburg. Het doel van het bezoek was om advocaten uit de Russische Federatie nader kennis te laten maken met het Nederlandse rechtssysteem en de Nederlandse advocatuur in het bijzonder.

 

Hoger beroep en cassatie in civiele zaken digitaal

digitaalEr komt een eenvoudige, digitale procedure voor civiele zaken in hoger beroep en cassatie als onderdeel van het vernieuwingsprogramma van de rechtspraak. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) gisteren naar verschillende adviesinstanties heeft gestuurd. De vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie bouwt voort op een eerder wetsvoorstel dat civiele procedures in eerste aanleg moderniseert en regelt dat deze zaken op eenzelfde manier beginnen.

 

‘De fysieke rechtbank zal verdwijnen’

rechtbank-plaatjeDe fysieke rechtbank zal in de toekomst verdwijnen. Althans, zo goed als. Deze stevige stelling verdedigde een werkgroep van creatieve professionals afgelopen dinsdag. De werkgroep ontwierp in opdracht van the Hague Institute for the Internationalisation of Law (Hiil) de rechtbank van de 21ste eeuw. “Het is niet de vraag of we overgaan op een digitaal juridisch systeem, maar vooral wanneer dat gaat gebeuren en hoe we dat systeem het beste kunnen vormgeven.”

 

Symposium ‘Probleemoplossend procederen?’

Wim DeetmanIn het kader van het tienjarig bestaan van de Beroepsopleiding Gemeentejuristen organiseert de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het symposium ‘Probleemoplossend Procederen?' op donderdagmiddag 24 april. Dagvoorzitter is Wim Deetman, voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen en lid van de Raad van State.

 

Weer een Moszkowicz tuchtrechtelijk veroordeeld

mattenklopperDe Maastrichtse advocaat David Moszkowicz is gisteren door het Hof van Discipline in Den Bosch drie maanden geschorst. Dat schrijft De Telegraaf. De strafpleiter heeft volgens het Hof onzorgvuldig en tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door cliënten die hem een voorschot van 1500 euro hadden betaald, in de kou te laten staan en twee maanden lang niets van zich te laten horen.