Website voor juristen

Russische advocaten bezoeken Nederlands kantoor

russische-vlagEen delegatie van advocaten uit de Russische Federatie heeft gisteren een bezoek gebracht aan het Utrechtse advocatenkantoor Amice Advocaten. Het bezoek maakte onderdeel uit van een excursie georganiseerd door het European Centre for Legal Cooperation (CECJ) in Straatsburg. Het doel van het bezoek was om advocaten uit de Russische Federatie nader kennis te laten maken met het Nederlandse rechtssysteem en de Nederlandse advocatuur in het bijzonder.

 

Hoger beroep en cassatie in civiele zaken digitaal

digitaalEr komt een eenvoudige, digitale procedure voor civiele zaken in hoger beroep en cassatie als onderdeel van het vernieuwingsprogramma van de rechtspraak. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) gisteren naar verschillende adviesinstanties heeft gestuurd. De vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie bouwt voort op een eerder wetsvoorstel dat civiele procedures in eerste aanleg moderniseert en regelt dat deze zaken op eenzelfde manier beginnen.

 

‘De fysieke rechtbank zal verdwijnen’

rechtbank-plaatjeDe fysieke rechtbank zal in de toekomst verdwijnen. Althans, zo goed als. Deze stevige stelling verdedigde een werkgroep van creatieve professionals afgelopen dinsdag. De werkgroep ontwierp in opdracht van the Hague Institute for the Internationalisation of Law (Hiil) de rechtbank van de 21ste eeuw. “Het is niet de vraag of we overgaan op een digitaal juridisch systeem, maar vooral wanneer dat gaat gebeuren en hoe we dat systeem het beste kunnen vormgeven.”

 

Symposium ‘Probleemoplossend procederen?’

Wim DeetmanIn het kader van het tienjarig bestaan van de Beroepsopleiding Gemeentejuristen organiseert de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het symposium ‘Probleemoplossend Procederen?' op donderdagmiddag 24 april. Dagvoorzitter van het symposium is Wim Deetman, voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen en lid van de Raad van State.

 

Weer een Moszkowicz tuchtrechtelijk veroordeeld

mattenklopperDe Maastrichtse advocaat David Moszkowicz is gisteren door het Hof van Discipline in Den Bosch drie maanden geschorst. Dat schrijft De Telegraaf. De strafpleiter heeft volgens het Hof onzorgvuldig en tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door cliënten die hem een voorschot van 1500 euro hadden betaald, in de kou te laten staan en twee maanden lang niets van zich te laten horen.

 

Wetsvoorstellen raadgevend en correctief referendum aangenomen

eerste-kamer2De Eerste Kamer heeft gisteren de initiatiefwetsvoorstellen voor een raadgevend en een correctief referendum aangenomen. Een correctief referendum maakt het via een wijziging van de Grondwet mogelijk om, op initiatief van burgers, een bindend correctief referendum te houden over een wetsvoorstel dat door de Staten-Generaal is aangenomen. Het initiatiefwetsvoorstel voor een raadgevend referendum behoeft geen Grondwetswijziging en heeft als doel om de wetgever te adviseren voorgenomen wetgeving te wijzigen. Dit referendum is niet bindend.

 

40% minder rechtszaken bij hogere griffierechten

geld-2Als de griffierechten verdubbelen, dan daalt het aantal rechtszaken met circa 40 procent. Dat blijkt uit het onderzoek 'In de schaduw van de rechter' van de Raad voor de rechtspraak dat gisteren werd gepubliceerd. De Tweede Kamer behandelt binnenkort het wetsvoorstel dat de hoogte van de griffierechten moet bepalen.