Website voor juristen

Innovatieportaal rechtsbestel gelanceerd

startHet ministerie van Veiligheid en Justitie heeft gisteren het portaal Innovatie Rechtsbestel gelanceerd. Op www.innovatierechtsbestel.nl bundelt het ministerie bestaande initiatieven om het rechtsbestel te vernieuwen én nodigt juridische professionals uit innovatieve ideeën aan te melden. Ingediende ideeën kunnen ook in aanmerking komen voor opname in de innovatieagenda van de minister. De innovatieagenda bevat plannen en initiatieven om het rechtsbestel te verbeteren.

 

Rechters leren van kwaliteitsbewaking andere beroepsgroepen

medischRechters kunnen leren van de wijze waarop andere beroepsgroepen hun kwaliteit bewaken. Door goede afspraken en samenwerking kunnen ze verschillen tussen rechtbanken verkleinen. Dit concluderen wetenschappers van de Universiteit Utrecht na een vergelijkend onderzoek naar de professionele standaarden van drie beroepen: medisch specialisten, accountants en politieagenten. Dit onderzoek is gisteren verschenen als research memorandum van de Raad voor de rechtspraak.

 

Hirsch Ballin betreurt ‘floating politicians’

Ernst Hirsch BallinVan politieke stabiliteit is geen sprake meer. En dat is niet alleen een kwestie van floating voters, maar ook van floating politicians. “Sommige politici hebben de neiging om hun opvattingen aan te passen aan opiniepeilingen en ontberen het vermogen om leiding te geven aan gedachteontwikkeling. Dat betreur ik.” Aldus oud-minister Ernst Hirsch Ballin in een interview in Mr. dat aanstaande vrijdag verschijnt.

 

Mr. Rally 2014: steun Lawyers for Lawyers

rally2013-145-chrisvanhoutsOok dit jaar wordt er een Mr. Rally verreden. En wel op zaterdag 13 september. Evenals andere jaren vormt Lawyers for Lawyers het goede doel. De Mr. Rally is dé rally voor juristen in Nederland. Het evenement is gericht op zowel beginnende als ervaren rallyrijders. De Mr. Rally wordt actief ondersteund door het Comité van Aanbeveling , bestaande uit: alle lokale dekens, Walter Hendriksen (algemeen deken van de Advocatenorde) en Jean Schreurs (voorzitter van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen).

 

‘Meer ruimte voor lagere regelgeving in Wetboek van Strafvordering’

Ivo OpsteltenIn het Wetboek van Strafvordering moet formele wetgeving komen die voldoende ruimte biedt voor lagere regelgeving. Daarin kan sneller worden gereageerd op maatschappelijke ontwikkelingen en op behoeften uit de praktijk van de strafrechtspleging. Onder meer dat zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gisteren tijdens het congres 'Modernisering Wetboek van Strafvordering' in Amersfoort. De lagere regelgeving kan bestaan uit algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en aanwijzingen van het College van procureurs-generaal.

 

Congres ‘Innovatieagenda rechtsbestel’

innovatie2Het ministerie van Veiligheid en Justitie bereidt in samenwerking met de Rechtspraak belangrijke vernieuwingen in de rechtspraak voor. Voor de innovatie van het rechtsbestel is de komende jaren het programma 'Kwaliteit en Innovatie rechtspraak' het belangrijkste speerpunt. Daarnaast worden ook door (keten)partners initiatieven tot verbetering van het rechtsbestel geïnitieerd. Samenwerking tussen de betrokken partijen is noodzakelijk voor een succesvolle innovatie. Daarom organiseert het ministerie van Veiligheid en Justitie op woensdagmiddag 25 juni het congres 'Innovatieagenda Rechtsbestel'.

 

Verontwaardiging over voorstel voorkeursbeleid mannen Rechtbank Den Haag

weegschaal-m-vHet Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging Vrouw en Recht hebben gisteren een brief naar de Raad voor de rechtspraak en de Rechtbank Den Haag gestuurd waarin zij reageren op het recente bericht dat de rechtbank een voorkeursbeleid voor mannen overweegt in te voeren. In de brief wordt het rechterlijk instituut verzocht publiekelijk afstand te doen van het vermeende voornemen.