De revival van de Dutch clause

Er staat een majeure wijziging op het gebied van fusiecontrole op stapel: de revival van de Dutch clause.

Delen:

De revival van de Dutch clause

In een toespraak tijdens de bijeenkomst van de IBA heeft EU Commissaris Vestager, verantwoordelijk voor mededinging, een mogelijk nogal verstrekkende wijziging aangekondigd van het Commissiebeleid inzake fusiecontrole. Zij deelde mee dat de Commissie voornemens is verwijzingen van fusies door nationale mededingingsautoriteiten te accepteren, ook als de nationale mededingingsautoriteiten zelf niet bevoegd zijn die fusies te beoordelen. En dat laatste zou een majeure wijziging betekenen voor de fusiecontrolepraktijk en daarmee ook de overnamepraktijk.

Dat zit zo. Een fusie van ondernemingen die bepaalde omzetdrempels overschrijden moet eerst worden goedgekeurd voordat die mag worden afgerond. Bij fusies die mededingingproblemen veroorzaken omdat de concurrentie te veel wordt beperkt, kan dat een langdurig traject zijn. Soms wel langer dan een jaar en soms worden fusies zelfs verboden. Waar de fusie moet worden gemeld, hangt af van de omzet van de betrokken ondernemingen. Bij de Europese Commissie hoeven alleen fusies te worden aangemeld waarmee hoge omzetten gemoeid gaan. Nationale mededingingsautoriteiten kennen veel lagere omzetdrempels. En als de betrokken ondernemingen onder die nationale drempels blijven, hoeft er niet te worden gemeld. Zelfs als de fusie leidt tot hoge marktaandelen – bijvoorbeeld op lokale markten – en tot mededingingsproblemen. 

Aan dat laatste dreigt nu een einde te komen. Daarvoor haalt de Commissie een oude bepaling uit de Europese Concentratiecontroleverordening van stal. Artikel 22, ook wel bekend als de ‘Dutch clause’. Op grond van die bepaling kan een lidstaat de Commissie verzoeken een mogelijk problematische fusie te beoordelen, ook al worden de Europese omzetdrempels niet gehaald. Deze bepaling was destijds bedoeld om te voorkomen dat problematische fusies niet aan het toezicht zouden ontsnappen in landen – zoals Nederland destijds – waar nog helemaal geen fusiecontrole bestond. Maar nadat in alle landen van de EU, waaronder Nederland, fusiecontrole was ingevoerd, werd artikel 22 niet meer gebruikt en overbodig geacht. Het beleid van de Commissie kwam er op neer dat ze, omwille van de rechtszekerheid, vooral geen fusies wilde beoordelen die niet eens de – lagere – nationale omzetdrempels overschrijden.

Aan die rechtszekerheid gaat nu dus stevig getornd worden. De aanleiding daarvoor is de vrees voor zogenoemde killer acquisitions: overnames van nog relatief kleine ondernemingen die onder de omzetdrempels blijven, maar die zonder overname hadden kunnen uitgroeien tot belangrijke concurrenten of die in de handen van een reeds dominante onderneming kunnen worden gebruikt om ook aanpalende markten te monopiliseren. In het publieke debat wordt hierbij steevast naar ‘Big Tech’ verwezen. In lidstaten is er discussie of de fusieregels niet moeten worden aangepast om ook dat soort overnames te kunnen toetsen.

De Commissie neemt nu in die discussie dus het voortouw en stoft daartoe de Dutch clause af. In de loop van volgend jaar zou meer duidelijkheid moeten komen over hoe de Commissie hier precies mee om wil gaan. Een van de kernvragen daarbij zal zijn hoe fuserende partijen met de onvermijdelijke onzekerheid moeten omgaan. Een verplichting te melden is er immers niet als de omzetdrempels niet worden gehaald, maar als een lidstaat toch verwijst en de Commissie gaat vervolgens toetsen, dan rijst ongetwijfeld de vraag wat dat betekent voor de mogelijkheid de overname te voltooien. Laat staan de vraag wat er gebeurt als de overname al voordien is voltooid.

Meer weten over deze organisatie(s)?

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven