Energielabel

Delen:

Op 1 januari 2008 is het Besluit energieprestatie gebouwen (‘het Besluit’) in werking getreden ter implementatie van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (2002/91/EG d.d. 16 december 2002). Op 19 mei 2010 is voornoemde richtlijn nader uitgewerkt en aangescherpt (2010/31/EU). Nederland is op 6 april 2011 door de Europese Commissie in gebreke gesteld, omdat niet was voldaan aan de volledige implementatie van de richtlijn aangezien er niet was voorzien in een sanctie. Deze aanmaning heeft geleid tot het wetsvoorstel Kenbaarheid energieprestatie gebouwen (Kamerstukken II 2011/2012, 33 124, nr. 2). Dit wetsvoorstel is echter op 20 november 2012 door de Tweede Kamer verworpen.

Het op 8 juli 2014 gepubliceerde besluit tot wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen (‘Wijzigingsbesluit’) vormt de implementatie van een aantal artikelen uit de richtlijn 2010/31/EU.

In de eerste plaats wordt de term ‘energieprestatiecertificaat’ vervangen door ‘energielabel’. De term energielabel sluit beter aan bij de verwachtingen en belevingswereld van consumenten en marktpartijen.

Daarnaast wordt de plicht voor het zorg dragen van een energielabel bij oplevering van het gebouw gewijzigd. Op dit moment dient de eigenaar een energieprestatiecertificaat te hebben bij de oplevering van een gebouw. Op grond van het Wijzigingsbesluit komt de plicht voor een energielabel bij de verkoper van dat gebouw te liggen indien de verkoop plaatsvindt voor de oplevering. Indien een eigenaar van een bouwterrein opdracht geeft tot de bouw van een gebouw en hij deze niet zelf verkoopt, is hij vanaf het begin zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een geldig energielabel.

Voorts is in het Wijzigingsbesluit bepaald dat de minister voor Wonen en Rijksdienst belast zal zijn met de handhaving van de voorschriften ten aanzien van het energielabel. De minister kan bij overtreding van de voorschriften een last onder bestuursdwang opleggen of een last onder dwangsom opleggen.

Tot slot dient op grond van het Wijzigingsbesluit de energieprestatie indicator van een gebouw te worden vermeld in advertenties in commerciële media als er voor dat gebouw een energielabel is afgegeven.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven