Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

In 2021 hebben de medische tuchtcolleges in totaal 25 zaken behandeld met als thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de zorg.

Delen:

Het blijkt om een bonte verzameling klachten te gaan. Enkele voorbeelden uit de op https://tuchtrecht.overheid.nl/ gepubliceerde jurisprudentie: een psychotherapeut die met een patiënte een intensief, amicaal, grensoverschrijdend chatverkeer aangaat wordt onvoorwaardelijk geschorst voor de duur van twaalf maanden. Van een verpleegkundige die zich (seksueel) grensoverschrijdend gedraagt ten opzichte van twee cliënten en zich niet toetsbaar opstelt wordt de registratie in het BIG-register doorgehaald. Een fysiotherapeut die de borsten van een patiënte aanraakt, beweerdelijk in de tepels knijpt en een zoen op het voorhoofd geeft, wordt geschorst. Een verpleegkundige die een moeder/dochterrelatie met een jonge patiënte aangaat wordt in het BIG-register doorgehaald. De registratie van een arts in het BIG-register wordt doorgehaald omdat deze ernstig (seksueel) overschrijdend gedrag vertoont en meer in de privésfeer van een patiënte doordringt dan wenselijk is. Een neuroloog die een patiënte vraagt zich geheel uit te kleden terwijl dat niet nodig is en beweerdelijk zijn hand in de onderbroek van de patiënte steekt, wordt berispt.

In dit type zaken valt op dat in het algemeen niet alleen de patiënt(e) klaagt, maar ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de (voormalig) werkgever. Bij gegrondverklaring van een klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag volgt in de regel een (zeer) zware maatregel, veelal een (on)voorwaardelijke schorsing of zelfs doorhaling van de registratie in het BIG-register. Dit geldt zeker als er sprake is van een (zeer) afhankelijke behandelrelatie en/of de behandelaar geen zelfreflectie, spijt en aantoonbaar verbetergedrag vertoont. Door publicaties van de IGJ (De brochure ‘Het mag niet, het mag nooit’) moet het binnen kringen van zorgverleners breed bekend zijn dat dergelijk gedrag onder geen enkele omstandigheid is toegestaan. Ook veel beroepsverenigingen en koepels hebben codes of reglementen met eenzelfde boodschap. Niettemin blijkt in de praktijk het vlees soms (te) zwak, getuige het alleen al in 2021 toch niet geringe aantal tuchtzaken over dit onderwerp.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven